Menu

ALFA plus 12.10.00

Top novinky verzie 12.10.00

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 12.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

>

Nové výkazy k DPH (od verzie 12.10)

Zapracovali sme nové Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz DPH platné od roku 2021. Výkazy je možné vytlačiť, vyexportovať a sú pripravené na elektronické podanie.

>

Riadky DPH od roku 2021 (od verzie 12.00)

Od tejto verzie môžete na dokladoch používať nové riadky DPH, ktoré budú vstupovať do výkazov k DPH za rok 2021.

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (od verzie 12.00)

Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.

Ostatné novinky verzie 12.10.00

  • Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.
  • Zapracovali sme nové Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz DPH platné od roku 2021. Výkazy je možné vytlačiť, vyexportovať a sú pripravené na elektronické podanie.
  • Vo faktúrach, pohľadávkach a záväzkoch sme upravili typy dokladov tak, aby sumy automaticky vstupovali do správnych riadkov daňového priznania DPH a oddielu KV DPH.
  • Do faktúr sme doplnili novú tlačovú zostavu Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke, ktorú využijete pri oprave základu dane podľa § 25a zákona o DPH. Tento doklad vstupuje do Daňového priznania k DPH a do Kontrolného výkazu DPH.
  • V Daňovej a odvodovej kalkulačke už nemusíte 15% sadzbu dane z príjmov zadávať ručne, vypočítame ju za vás na základe príjmov. Zároveň sme upravili zaokrúhľovanie výpočtov podľa zákona o dani z príjmov.
  • V novej verzii vám od roku 2020 automaticky prepočítame odpisový plán majetku v súlade s legislatívnou zmenou týkajúcou sa zaokrúhľovania výpočtu odpisov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty