Menu

OLYMP 21.11

Top novinky verzie 21.11

>

Legislatíva

 • Výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020
 • Aktualizovaný export a tlač výkazov pre Sociálnu poisťovňu
 • Nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc

Ostatné novinky verzie 21.11

 • Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020.

 • Aktualizovaný dokument Zúčtovanie preddavkov na daň pre rok 2020 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

 • Aktualizovaný dokument Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

 • Nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2021 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).

 • Aktualizovaný export Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu (Exporty – Sociálna poisťovňa).

 • Aktualizovaný dokument Mesačný výkaz poistného a Mesačný výkaz poistného – príloha pre Sociálnu poisťovňu (Tlač – Odvody poistného – Výkazy Sociálna poisťovňa).

 • Aktualizovaný dokument Výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov – príloha pre Sociálnu poisťovňu (Tlač – Odvody poistného – Výkazy Sociálna poisťovňa).

 • Nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc (Tlač – Štatistiky). Obsahuje údaje o veku a dosiahnutom vzdelaní zamestnancov ku dňu vstupu do projektu, ako aj súčty v požadovanom členení.

 • Aktualizovaný dokument Registračný list zamestnávateľa (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).

 • Registračný list zamestnávateľa sa od 1.1.2021 pri odhláške už nevytvára. Odhláška sa podáva len za obdobie do 31.12.2020.

 • Identifikačné číslo pracovného vzťahu bolo doplnené na dokument Personálne a mzdové údaje pracovníka (Tlač – Mzdy – Mzdový list). Do niektorých editovateľných reportov je možné pridať IČPV cez Editor reportov (napr. Zoznam pracovníkov, Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov…).

 • Pri importe IČPV (Mzdové funkcie – Import IČPV) sa automaticky doplnia na začiatok čísla nuly ak je kratšie ako 12 znakov.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty