Menu

ALFA plus 13.50.00

Top novinky verzie 13.50.00

>

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb (od verzie 13.50)

Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a vypočítava správne zaokrúhlenú hotovosť ako aj výšku zaokrúhlenia, ktoré sa tlačia na pokladničný bloček.
So zmenou súvisí aj úprava účtovania centových rozdielov zo zaokrúhľovania v peňažnom denníku. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli upravené o polia Po zaokrúhlení a Zaokrúhlenie, ktoré sa dopočítavajú automaticky zo sumy Spolu. Výška zaokrúhlenia je rovnako automaticky zaúčtovaná do príslušných stĺpcov peňažného denníka, ktoré majú dopad na daň z príjmu.

>

Digitálny archív príloh (od verzie 13.30)

Vytvorili sme funkciu Digitálny archív, ktorá umožňuje pridávanie elektronických príloh k jednotlivým účtovným záznamom v evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov. Funkcia Digitálny archív spĺňa základné legislatívne predpoklady elektronického archívu dokladov s možnosťou zadania dátumu archivácie, osoby zodpovednej za archivované doklady a udelenia prístupu pre prácu s prílohami. Súčasne ponúka náhľad prílohy účtovného prípadu priamo z programu.

>

Overenie bankového účtu (od verzie 13.20)

Vylepšili sme funkciu pre overenie bankového účtu v evidencii záväzkov a platobných príkazov. Aktuálne si overíte, či partner oznámil bankový účet používaný na podnikanie, na základe IČ DPH.
>

Daňové priznania fyzických osôb typ A a typ B (od verzie 13.10)

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A a typ B môžete od tejto verzie vyexportovať a podať elektronicky.

Ostatné novinky verzie 13.50.00

  • Ak ste používateľ registračnej pokladnice, resp. fiškálneho modulu a predávate položky cez program Alfa plus, od 01.07.2022 máte povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby. Formulár pre tlač bločkov bol upravený a vypočítava správne zaokrúhlenú hotovosť ako aj výšku zaokrúhlenia, ktoré sa tlačia na pokladničný bloček.
    So zmenou súvisí aj úprava účtovania centových rozdielov zo zaokrúhľovania v peňažnom denníku. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli upravené o polia Po zaokrúhlení a Zaokrúhlenie, ktoré sa dopočítavajú automaticky zo sumy Spolu. Výška zaokrúhlenia je rovnako automaticky zaúčtovaná do príslušných stĺpcov peňažného denníka, ktoré majú dopad na daň z príjmu.

  • Ak máte Alfu plus zakúpenú formou prenájmu, váš balík podpory MINI, ŠTANDARD, a PRÉMIUM sa mení na nový balík EXTRA. Balík podpory bude upravený a prevedený automaticky podľa nového cenníka služieb platného od 01.07.2022 po nainštalovaní novej verzie.
  • Opravili sme funkciu pre klávesovú skratku „Alt +A“ ktorá automaticky spúšťala pridanie prílohy do Digitálneho archívu. Opravou skratka opäť aktivuje funkciu „Vybrať“ doklad pre pridanie záznamu, napríklad pre úhradu pohľadávky/záväzku z peňažného denníka.
  • Opravili sme situáciu, kedy peňažný denník alebo evidencia záväzkov nespustili funkciu Hromadné prečíslovanie v prípade, ak sa používateľ pokúšal prečíslovať viac ako 1500 záznamov naraz.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty