Menu

Dôležité zmeny pre podnikateľov v roku 2014

Prinášame zoznam dôležitých zmien pre podnikateľov v roku 2014.

Čo prináša nová legislatíva na rok 2014:

  • daň sa bude platiť aj vtedy, ak podnikateľ vykáže stratu,
  • zvýšenie minimálnej mzdy,
  • elektronická komunikácia všetkých podaní,
  • atď…

1. Daňová licencia

Zavedenie novej dane prinesie právnickým osobám nové podmienky. Daňovú licenciu budú platiť podnikatelia/firmy vtedy, ak vypočítaná daň v daňovom priznaní bude nižšia ako je stanovená výška licencie. Daňovú licenciu zaplatia aj firmy, ktoré dosiahnu daňovú stratu. Ešte raz a jednoducho napísané – ak bude daň z príjmu nižšia ako stanovená výška licencie, zaplatí sa daňová licencia. Ak bude daň z príjmu vyššia ako stanovená výška licencie, zaplatí sa daň z príjmu, ktorá vyšla v daňovom priznaní.

Minimálna výška pre firmy je stanovená na základe *obratu. Firmy, ktoré dosiahnú obrat:

  • do 500 tis. eur je stanovená 480 € (neplatitelia DPH), 960 € (platitelia DPH),
  • nad 500 tis. eur uhradia 2 880 €.

Od daňovej licencie budú oslobodené: nové firmy, spoločnosti v likvidácií a v konkurze, verejné obchodné spoločnosti, neziskové organizácie a daňovníci, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu/pracovisko.Znížené daňové licencie budú platiť tí, čo zamestnávajú zdravotne postihnutých ľudí (ZŤP).

*obrat: v podvojnom účtovníctve tvoria obrat výnosy – všetky vyfakturované sumy bez ohľadu na ich úhradu; v jednoduchom účtovníctve tvoria obrat tie príjmy, ktoré boli reálne zinkasované.

2. Minimálna mzda

Minimálna mzda na rok 2014 je 352,00 €/mesiac a 2,023 €/hodinu. Oproti minulému roku sa zvýšila o 14,30 €/mesiac.

Tip: Odvody pre živnostníkov po novom od januára 2014

3. Daň zo zisku

Právnické osoby/firmy zaplatia v roku 2015 nižšiu daň zo zisku (za rok 2014). Daň klesne na 22 % (z pôvodných 23 %). Znížená sadzba dane sa prvý krát použije na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014.

4. Kontrolný výkaz DPH

Platitelia DPH budú spolu s Daňovým priznaním k DPH podávať aj Kontrolný výkaz DPH. Prvýkrát ho budú podávať mesační platitelia DPH za mesiac január 2014 a to najneskôr 25. februára 2014. Štvrťroční platitelia DPH majú na jeho odoslanie čas do 25. apríla 2014.

Kontrolný výkaz umožní krížovú kontrolu daňovej povinnosti a kontrolu odpočtov. Pre podnikateľov to znamená zvýšená administratíva. Pozor na pokuty a sankcie súvisiace s nepodaním a nesprávnosťou vo výkaze! Daňový úrad môže stanoviť pokutu do výšky 10 tis. eur a pri opakovanom porušení do výšky 100 tis. eur. Podnikateľ sa vyhne pokute, ak stihne podať opravný výkaz pred uplynutím lehoty na podanie výkazu.

Tip: Kros a.s. ponúka riešenie ako zvládnuť kontrolné výkazy DPH v programoch ALFA, ALFA plus, OMEGA www.kros.sk/kontrolnyvykaz

5. Elektronická komunikácia

Ide o povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronicky. Elektronická komunikácia sa týka platiteľov DPH, daňových poradcov, advokátov a zástupcov. Vzťahuje sa na všetky podania (napr. Daň z príjmu právnických osôb, Účtovné výkazy jednoduchého účtovníctva atď…), ktoré budú podávané v roku 2014. Prílohy sú naďalej povolené posielať v papierovej forme. Daňové priznania a výkazy je možné podať na internetovej stránke Finančnej správy SR alebo cez aplikáciu eDane.

Sú dve možnosti komunikácie so správcom dane, prostredníctvom:

  • zaručeného elektronického podpisu (ZEP),
  • bez zaručeného elektronického podpisu.

Firmy, ktoré nebudú rešpektovať elektronickú komunikáciu riskujú pokuty od 30 € do 16 tis. eur.

Tip: Viac informácií na portáli www.financnasprava.sk

6. Bankové účty vo formáte IBAN

Podnikatelia sú povinní pri komunikácií s bankami používať bankové účty vo formáte IBAN od 1.2.2014. IBAN je medzinárodné bankové číslo účtu (v angl. International Bank Account Number), ktoré je určené na jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a banky príjemcu platby. IBAN pre slovenské banky má vždy 24 znakov. Fyzické osoby majú povinnosť používať IBAN o 2 roky, t.j. 1.2.2016.

Tip: iKROS automaticky generuje IBAN slovenských bánk. V Nastaveniach/Moja firma stačí zadať správne číslo účtu a kód banky.

7. Skrátené obdobie pre odpisovanie daňových strát

Daňovú stratu si po novom budú môcť podnikatelia odpočítať od základu dane iba 4 roky/zdaňovacie obdobia (z pôvodných 7). Daňová strata sa bude odpisovať rovnomerne.

8. Zrážková daň pre daňové raje

Ak bude slovenský subjekt posielať platby spoločnostiam sídliacim v krajinách zo “zoznamu”, musí odviesť na daňový úrad 35 % daň (z pôvodných 19 %). Medzi najobľúbenejšie destinácie daňových rajov patrí napr. USA, Seychely, Panama, Holandsko, Belize, Spojené arabské emiráty, Cyprus.

Prajeme vám bezproblémové zvládnutie týchto zmien a úspešný rok 2014!

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty