Menu

Efektívne udržiavanie zásob ukrojí firmám veľkú časť nákladov

Štatisticky vo firmách 15 až 25 % všetkých výdajov tvoria náklady  na udržiavanie zásob. Napriek poznaniu týchto faktov, bez zásob sa nezaobíde takmer žiadna spoločnosť. Vo veľkých firmách sa často celé tímy odborníkov venujú hľadaniu a zavedeniu efektívneho systému riadenia zásob. To predstavuje nemalé náklady. A čo menšie a stredné firmy? 

Ak ste malá alebo stredne veľká firma, cenovo prijateľné riešenie na efektívne riadenie skladu ponúka program OMEGA. Ten obsahuje nový modul Makrokarty, vďaka ktorému môžete v programe objednávať tovar alebo materiál, plánovať výrobu, kontrolovať náklady na montáž, či sledovať výsledky predaja.

Obsluhu a evidovanie procesov prebiehajúcich vo firme pritom zvládne váš zamestnanec aj bez vedomostí komplikovaných metód a analýz na určovanie výšky zásob.

Makrokarty – ako systém vedenia skladového hospodárstva, má široké uplatnenie. Či už prevádzkujete bežnú predajňu, malú pekáreň/cukráreň alebo firmu zoberajúcu sa sériovou montážou zostáv, či kompletov. V obchode je bežné, že tovar predávaný jednotlivo, je z času na čas ponúkaný vo výhodných akciových balíčkoch. Ak ste to ešte vo vašom obchode neskúsili, je najvyšší čas. Pre zákazníkov je výhodná kúpa kombinácie viacerých produktov veľmi atraktívna. Jednak im uľahčíte výber a možno tak predáte aj tovar, ktorý samostatne nebol až tak žiadaný.

Akciové balíčky pre zákazníkov

V makrokarte jednorázovo zadefinujete obsah balíčka, pričom jeho položky môžu byť evidované na rôznych skladoch. Ak sa nedá vopred odhadnúť, aké množstvo tovaru predáte jednotlivo a aké množstvo v balíčkoch, jednoducho až v predajnom doklade vyberiete tovar, alebo makrokartu. Program vyskladní buď iba tovar, alebo automaticky vytvorí príjem tovaru na makrokartu a následne výdaj celého balíčka zo skladu. Jediným vami vytvoreným dokladom sa tak zaeviduje celý proces vyskladnenia. V budúcnosti vám pri rozhodovaní o spôsobe predaja pomôže vyhodnotenie predajnosti jednotlivých položiek a obľúbenosť výhodných balíčkov.

Efektívne riadenie malej výroby

V drobných výrobných podnikoch, ako je pekáreň alebo cukráreň, kde jednotlivé položky vstupujú aj do viacerých typov výrobkov, sú makrokarty ideálnym riešením pre plánovanie zásob. V praktickom formulári Dostupnosť makrokariet zadáte požadované/objednané množstvá jednotlivých výrobkov a program vypočíta množstvá položiek chýbajúcich na sklade. Údaje využijete ako podklad pre oddelenie výroby, ako akýsi výrobný príkaz. Rovnako získate informácie o tom, ktoré položky a v akom množstve je potrebné nakúpiť. Informácie o spotrebe surovín a práci potrebnej na výrobu vám umožnia naplánovať vždy vhodný objem zásob ale aj rozloženie ostatných výrobných kapacít, ako sú napríklad zamestnanci.

Montáž kompletov pod dohľadom

Zabezpečenie plynulého fungovania sériovej montáže si vyžaduje premyslené a funkčne skombinované procesy. Súčasťou makrokarty – čoby finálneho výrobku, môže byť, okrem materiálových položiek a položiek služieb, aj iná makrokarta – polotovar.

Prehľad o stave zásob materiálu, vyrobených polotovarov, ako aj finálnych výrobkov je možné zabezpečiť evidenciou samostatných skladov pre každý krok procesu výroby. Medziskladové pohyby pritom program vytvorí automaticky. Sledovať tak môžete výšku finančných prostriedkov viazaných v jednotlivých častiach výrobného procesu. Aby ste neprišli o príležitosť vždy načas uspokojiť dopyt zákazníkov, vďaka formuláru Dostupnosť makrokariet získate informácie o tom, čo treba nakúpiť, a koľko čoho vyrobiť. Vyčíslenie nákladov na výrobu výrobkov v členení na materiál a prácu bude pre vás smerodajným pri nastavení celkovej koncepcie predaja.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty