Menu

Očakávané zmeny v daňových zákonoch sa dotknú nás všetkých

Či už ste podnikateľ alebo nie, zmeny v daňových zákonoch, ktoré pripravila naša vláda sa dotknú všetkých. Budú pre ľudí prospešné? Nuž, ako pre koho…

Porastú ceny cigariet?

Jedna zo zmien určite nepoteší našich fajčiarov. V roku 2017 totiž stúpne spotrebná daň z tabakových výrobkov. Cena cigariet by tak mala vzrásť približne o 5 až 10 centov na krabičku cigariet. Samozrejme, že bude záležať od značky cigariet. Ak patríte medzi fajčiarov, ktorí si kupujú drahšiu značku, zaplatíte viac ako za lacnejšie značky cigariet.

Zníženie sadzby dane z príjmov PO

Naopak tešiť sa môžu právnické osoby, nakoľko novelou zákona o dani z príjmov pre právnické osoby sa sadzba dane znížila o 1%. Namiesto doterajšej dane, ktorá bola vo výške 22 %, bude platiť nová sadzba dane vo výške 21 %. Uvedená úprava novely zákona bude v platnosti od 1. 1. 2017.

Zadržal vám daňový úrad nadmerný odpočet? Máte nárok na úroky.

Od 1. 1. 2017 Národná rada SR schválila povinnosť daňového úradu platiť úrok, ak zadrží nadmerný odpočet.  Čo to bude znamenať pre našich podnikateľov?

Ak si podnikateľský subjekt uplatní nadmerný odpočet (návrh na vrátenie DPH) a príde mu daňová kontrola, prostriedky mu zadrží.  Za takéto zadržanie finančných prostriedkov navrhla vláda novelou zákona o DPH vyplácanie náhrady.

To znamená, že ak začne daňová kontrola v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu a nadmerný odpočet nebol vrátený do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie, platiteľ DPH má nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu.

Úrok sa vypočíta vo výške dvojnásobku úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) platnej prvý deň kalendárneho roka. Ak táto hodnota nedosiahne 1,5%, pri výpočte úroku sa použije  ročná úroková sadzba 1,5 %. Toto platí za každý jeden deň od uplynutia 6 mesiacov, odkedy lehota na vrátenie uplynula.

Zvažujete uzatvoriť neživotnú poistku? Sledujte, koľko vás to bude stáť.

Ministerstvo financií malo v pláne od 1. 1. 2017 v rámci novely zákona o poisťovníctve zaviesť 8 %-tný odvod na všetky neživotné poistky. Poisťovne by mali podľa tohto návrhu platiť 8%-tný odvod z predpísaného poistného. Poisťovne ale aj banky na tento návrh reagovali veľmi rýchlo. Uviedli, že v prípade  zavedenia 8 %-tného odvodu  z neživotných poistiek budú musieť poistky zvýšiť a v konečnom dôsledku na to doplatia spotrebitelia. Dobrou správou je, že táto novela zákona ešte zatiaľ nebola schválená, keďže prešla veľkou kritikou zo strany poisťovní aj bánk.  Ministerstvo financií teda hľadá ešte nejaký „kompromis“.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty