Menu

OMEGA 20.00.00

Top novinky verzie 20.00.00

>

Predpokladaná daň v DPMV

Nepočítajte predpokladanú daň na budúce obdobie ručne. Jej výšku Vám program vypočíta automaticky za každé vozidlo a súčet Vám doplní do riadku č. 40 v DPMV.
>

Vybrali ste si v ankete ...

Automatické sledovanie prekročenia obratu pre DPH
Ste neplatiteľ alebo štvrťročný platiteľ DPH? Neustále sledujete prekročenie obratu, aby ste si ustriehli svoje povinnosti? Už to nemusíte robiť ručne, program vám s tým pomôže.
Automatické dopĺňanie nadmerného odpočtu DPH
V prípade, ak ste za prechádzajúce zdaňovacie obdobie vykázali v DP DPH nadmerný odpočet a v aktuálnom zdaňovacom období dosiahli vlastnú daňovú povinnosť, hodnotu nadmerného odpočtu program doplní automaticky.
>

Legislatívne zmeny

Nové tlačivo Kontrolného výkazu DPH
Ak fakturujete stavebné práce pre tuzemského platiteľa dane, tieto práce sa už budú vykazovať v časti A2 kontrolného výkazu DPH. Táto povinnosť platí už za január 2017. Pre uľahčenie práce sme pre Vás doplnili do evidencie účtovných dokladov (EUD) nové automatické účtovanie pre stavebné práce. Program Vám automaticky nastaví správne smerovanie do Kontrolného výkazu DPH.
Poznámky pre neziskové organizácie
V programe sme aktualizovali poznámky pre neziskové organizácie, ktoré sú platné za obdobie 2016.
>

Makrokarty s novými funkciami

vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet
súčasťou môže byť aj služba
program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi
jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti makrokarty

Ostatné novinky verzie 20.00.00

 • Končíte s uplatňovaním osobitnej úpravy a máte daňovú povinnosť, alebo nárok na odpočet z tovarov a služieb, ktoré neboli do skončenia tohto režimu zaplatené? Funkcia „Ukončenie uplatňovanie DPH na základe platby“ doklady automaticky vysporiada za vás.
 • Do programu boli dopracované nové sumy stravných náhrad pre Slovenskú republiku, platné od 1.12.2016.
 • Do programu boli zapracované nové fiskalizované registračné pokladnice EURO 50TE Smart, EURO 50TE Medi a EURO 150 Flexy plus.
 • Upravili sme fungovanie programu Omega pri rôznych nastaveniach DPI. Viac info tu.
 • Opravili sme chybu v tlačovej zostave účtovných odpisov, ktorá sa prejavovala nesprávnou výškou oprávok na čiastočne vyradenom majetku. V prípade, že bol majetok čiastočne vyradený a tlačová zostava sa tlačila za obdobie, ktoré predchádzalo čiastočnej likvidácii, výška oprávok bola rovná nule napriek tomu, že bol majetok odpisovaný.
 • V programe bolo upravené generovanie príjmu z iného skladu tak, aby sa množstvo prijatej šarže nezaokrúhľovalo.
 • Opravili sme chybu pri výpočte účtovného odpisu majetku, na ktorom sa znižovala cena. Pri použití pohybu Zníženie ceny (čiastočná likvidácie) alebo Zníženie ceny (čiastočný predaj), program v období zníženia ceny nesprávne vypočítal výšku účtovného odpisu.
 • V programe bol upravený nesprávny prepočet zostatku PHL v nádrž pri použití navýšenia spotreby vozidla.
 • V programe bola upravená kontrola na chybný zostatok skladovej karty. Nesprávny výsledok kontroly spôsobovalo chybné počítanie na databázach typu MS SQL Server.
 • Upravili sme prepočet informatívneho zostatku na skladovej karte na formulári pri pridávaní do došlých faktúr.
 • Bola upravená funkcia automatickej opravy pripojených dokladov, kedy program nenastavoval správne množstvo odvodenej mernej jednotky položky skladového pohybu.
 • Upravili sme generovanie mánk a prebytkov na sklade. Nedostatok sa prejavoval v prípade, že na doklade inventúry bola použitá duplicitná položka pre jednu skladovú kartu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty