Menu

HYPO 4.50

Ostatné novinky verzie 18.00

  • Výpočet výnosovej hodnoty pozemkov.
  • Výpočet vecných bremien bez dane z príjmu.
  • Možnosť vybrať v závere vhodnú metódu ohodnocovania zvlášť pre stavby a zvlášť pre pozemky.
  • Vytvorenie databázy vzorcov striech a geometrických útvarov na výpočet obstavaného priestoru stavby.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty