Menu

HYPO 4.20

Ostatné novinky verzie 18.00

  • Zmenené číslovanie hlavných kapitol s doplnenými úvodnými textami. Je potrebné ich vybrať cez políčko “Naplň textom” ( označenie: “vzor podľa 490/2004” ) a následne zaškrtnúť “Použiť pre nové posudky”.
  • Zadávanie úvodného popisu k všeobecnej hodnote.
  • Nová cena MJ pre pozemky pre mesto Bratislava podľa vyhlášky č.492/2004 Z.z.
  • Nové popisy a intervaly koeficientov na výpočet koeficientu polohovej diferenciácie pre pozemky.
  • Výpočet VŠH stavieb kombinovanou metódou umožnený výlučne pre stavby, nevstupujú tam pozemky.
  • Pri výpočte výnosovej hodnoty pri časovo obmedzenom období je možnosť zadať náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. Okrem dane z prevodu nehnuteľností sú to napr. náklady na inzerciu, náklady na poplatky a pod.
  • Nové vzťahy na výpočet výnosovej hodnoty stavieb pri časovo obmedzenom aj časovo neobmedzenom období.
  • Vo výnosovej hodnote stavieb pri časovo neobmedzenom období je nadefinovaný vzťah na výpočet kapitalizovaných odpisov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty