Menu

HYPO 4.52

Ostatné novinky verzie 4.52

  • Pri zadávaní východiskovej hodnoty (kombinovaná metóda ) bola prenášaná nepresná východisková hodnota jednotlivých stavieb ohodnocovaných podľa iných katalógov ako ÚSI Žilina. Pri výpočte to malo vplyv na “Náklady” a to Prevádzkové, Na údržbu a Odpisy.
  • Pri ohodnocovaní pozemkov program prepočítava VŠH pozemku aj bez toho, aby bolo nutné zadať “Identifikáciu” pozemku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty