Menu

HYPO 4.51

Ostatné novinky verzie 4.51

  • Opravené zadávanie mocnín a odmocním tak, že program dáva pri výpočte prednosť mocninám a odmocninám pred násobením a delením.
  • Opravený výpočet obstavaného priestoru strechy v databáze vzorcov a to strechy stanovej a manzardovej strechy sedlovej.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty