Menu

OLYMP 14.55

Ostatné novinky verzie 14.55

  • Na základe metodického pokynu vydaného a platného od 15.7.2014 platí, že zdravotné a sociálne poistenie z vyplatených podielov na zisku (dividend) nemá ovplyvňovať základ dane (t.j. poistné nemá znižovať základ dane). V programe Olymp sa dividendy vyplácajú prostredníctvom zložiek mzdy: 257, 258 a 261 a úpravu poistného vypočítaného z týchto zložiek mzdy tak, aby neovplyvňovali základ dane, sme nastavili od júlových výplat!
    V prípade dividend, ktoré ste vyplatili do júna 2014 vrátane, platí nasledovné:
    Ak poistné z dividend vyplatených do júna 2014 (vrátane) bolo zaplatené najneskôr do 14.07. (z ktorých poistné znižovalo základ dane, t.j. daň bola nižšia) – výplaty spätne sa neopravujú, daň ostáva tak, ako bola zrazená, nebude sa vyrovnávať ani v RZD, resp. sa nebude doplácať.
    Ak poistné z dividend vyplatených do júna 2014 (vrátane) bolo / bude zaplatené po 15.07, na základe zistených informácií odporúčame daň vysporiadať v najbližšej výplate.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty