Menu

OMEGA 20.61.00

Top novinky verzie 20.61.00

>

Cenovky v novom vzhľade

Upravte si cenovky podľa seba a vytlačte si ich na tlačiareň štítkov a etikiet aj priamo z pohybov na sklade.
>

Obchodné doklady podľa predstáv (od verzie 20.50)

Odoslanú faktúru, cenovú ponuku a dodací list posielajte zákazníkom v novom vzhľade. Chýbajú Vám na dokladoch niektoré údaje? Využite nový jednoduchý spôsob ich pridania.
>

Prepojenie s mobilným skladníkom (od verzie 20.50)

Ak máte skladové položky označené čiarovým kódom, skladové operácie môžete vykonávať rýchlo a jednoducho. V mobilnom skladníkovi načítajte položky priamo v sklade a následne preneste do Omegy.
>

Importujte ceny produktov priamo z excelu (od verzie 20.50)

Aktualizácia produktov bude pre Vás hračka. Správne pomenujte stĺpce v exceli a ostatné už urobí Omega za Vás.

Ostatné novinky verzie 20.61.00

  • Upravili sme výpočet ceny makrokarty, ktorej položkami sú ďalšie makrokarty. Namiesto cien obyčajných skladových kariet, ktoré sú súčasťou pod-makrokarty, sa do ceny hlavnej makrokarty sa započíta priamo cena pod-makrokarty.
  • Na úvodnej obrazovke Omegy sme opravili zobrazovanie balíka podpory. Balík podpory Mini sa zobrazoval aj pre používateľov, ktorí majú zakúpený balíky podpory Prémium alebo Štandard.
  • Pri automatickej kontrole SZČP program neupozornil na nezadané pole, ktoré je definované vo všeobecných nastaveniach. V novej verzii je táto funkčnosť opravená.
  • Pri zapnutej voľbe automatické generovanie výdajky mohla nastať chyba pri ukladaní dokladu fakturácie. Od tejto verzie už prebehne ukladanie bez chyby.
  • Opravili sme chybu pri tlači dokladu na fiškálny modul od firmy Elcom, ktorá sa prejavovala ak v doklade boli ceny na 3 a viac desatinných miest.
  • Optimalizovali sme funkciu na prepočet objednávok pre zrýchlenie prípravy údajov na prepočet.
  • Do e-shopu sa neodosielali položky pri zapnutom automatickom odosielaní do e-shopu. Tento nedostatok bol odstránený.
  • Odstránili sme nedostatok pri aktualizácii množstva v stĺpcoch odoslané a došlé objednávky, ktoré sa nastavujú po prepočte objednávok.
  • Bola opravená chyba pri aktualizácii množstva na skladových kartách, ktorá sa prejavovala ak bola skladová karta vymazaná pri oprave skladového pohybu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty