Sledovanie realizácie zákazky

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v sledovaní celého priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie. Prihláste sa na jedinečný kurz a za jeden deň nasajete teoretické vedomosti z oblasti sledovania realizácie zákazky spolu s praktickým využitím priamo v programe CENKROS 4.

Keďže nám záleží na zdraví vás i našich lektorov, všetky kurzy sú dočasne nedostupné. Vzdelávame však i naďalej, pozrite si ponuku nových videonávodov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre investorov, ktorí chcú mať pod kontrolou dodržiavanie zmluvného rozpočtu na strane dodávateľa. Zároveň je vhodný pre zhotoviteľov stavebných prác, ktorí si potrebujú evidovať vlastné výkony, ale aj výkony svojich subdodávateľov a pripravovať podklady pre fakturáciu voči investorovi.
Vhodný je aj pre zástupcov investora vykonávajúcich stavebný dozor, ale aj pre manažérov stavieb a stavby vedúcich na strane zhotoviteľa, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie zmluvných termínov, dohodnutých technologických postupov a hlavne rozsahu a cien vykonávaných prác.

 

Program kurzu:

 • Komplexné školenie na kontrolu, evidenciu a fakturáciu výkonov na stavbe
 • Jednoduché pravidlá ako zabezpečiť dodržanie ceny zo zmluvného rozpočtu
 • Ako si evidovať fakturáciu zo strany subdodávateľa a zároveň fakturáciu voči investorovi
 • Ako zohľadniť zmeny oproti zmluvnému rozpočtu v prebiehajúcej fakturácii
 • Menej práce a práce naviac – dodatky a ich vykazovanie
 • Ako zjednodušiť a sprehľadniť evidenciu výkonov investorovi a aj dodávateľovi
 • Fakturácia vedľajších rozpočtových nákladov
 • a iné

Viac informácii sa dozviete spolu s prvým termínom kurzu. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na cenkros@kros.sk

Podmienky platby + storno

Podmienky platby:

Kurz je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred termínom konania kurzu. Ak do konania kurzu ostáva menej ako 5 pracovných dní, je nutné uhradiť kurz najneskôr nasledujúci deň po prihlásení.

Storno podmienky:

 • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu cenkros@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 31.
 • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny kurzu.
 • Účastník, ktorý oznámi odhlásenie z kurzu neskôr ako 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý sa záväzne prihlásil.

Kurzami vás prevedú:

Ing. Daniel Rigas

Ing. Daniel Rigas

Ing. Adrián Ďuriš

Ing. Adrián Ďuriš

Marcel Barčík

Marcel Barčík

199 €

bez DPH

Forma:
Práca na počítači

Trvanie:
1 deň

Miesto konania:
Bratislava, Košice, Žilina

Čoskoro dostupné

Ďalšia ponuka kurzov:

Základy rozpočtovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v tvorbe rozpočtov. Prihláste sa na jedinečný kurz.

Viac info

Základy kalkulovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v kalkulovaní. Prihláste sa na jedinečný kurz.

Viac info

KROS
Copy link