Menu

Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v sledovaní priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie. Prihláste sa na náš kurz, kde si vyskúšate ako je možné prehľadne evidovať súpis vykonaných prác podložený fotodokumentáciou zo stavby.

19.10. 2021
Bratislava

Kurz: Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu
Prihlásiť sa

9.11. 2021
Košice

Kurz: Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu
Prihlásiť sa

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre zhotoviteľov stavebných prác, ktorí si potrebujú evidovať vlastné výkony, ale aj výkony svojich subdodávateľov a pripravovať podklady pre fakturáciu voči investorovi. Rovnako je určený pre investorov, ktorí chcú mať pod kontrolou dodržiavanie zmluvného rozpočtu, sledovanie priebehu výstavby a odsúhlasovanie fakturácie. Zároveň je vhodný aj pre zástupcov investora vykonávajúcich stavebný dozor, ale aj pre manažérov stavieb a stavby vedúcich na strane zhotoviteľa, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie zmluvných termínov, dohodnutých technologických postupov a hlavne rozsahu a cien vykonávaných prác.

 

Program kurzu:

 • Prenos zmluvnej zákazky z CENKROS 4 do online platformy.
 • Vytvorenie obdobia a jeho zdieľanie stavbyvedúcemu.
 • Zadávanie výkonov + nahrávanie fotodokumentácie zo stavby.
 • Zdieľanie súpisu prác investorovi so žiadosťou o jeho schválenie.
 • Komentáre k čerpaným položkám
 • Odsúhlasovanie splátok investorom alebo ich vrátenie na dopracovanie
 • Zmeny v zmluvnej zákazke a proces schvaľovania dodatkov.
 • Export a archivácia podkladov pre fakturáciu.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na cenkros@kros.sk

Podmienky platby + storno

Podmienky platby:

Kurz je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred termínom konania kurzu. Ak do konania kurzu ostáva menej ako 5 pracovných dní, je nutné uhradiť kurz najneskôr nasledujúci deň po prihlásení.

Storno podmienky:

 • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu cenkros@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 31.
 • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny kurzu.
 • Účastník, ktorý oznámi odhlásenie z kurzu neskôr ako 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý sa záväzne prihlásil.

Kurzami vás prevedú:

Michal Mrmus

Michal Mrmus

Ing. Adrián Ďuriš

Ing. Adrián Ďuriš

Ing. Štefan Bekeš

Ing. Štefan Bekeš

99 €

bez DPH

Forma:
Práca na počítači

Trvanie:
3 hodiny

Miesto konania:
Žilina, Bratislava, Košice

Prihlásiť sa

Ďalšia ponuka kurzov:

Základy rozpočtovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v tvorbe rozpočtov. Prihláste sa na jedinečný kurz.

Viac info

Kalkulácia vlastných nákladov a zisku

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v kalkulovaní. Prihláste sa na jedinečný kurz.

Viac info

KROS
Copy link