Menu

Sledovanie realizácie zákazky

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v sledovaní celého priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie. Prihláste sa na náš nový kurz a za pol dňa sa dozviete, ako sledovať celý priebeh výstavby na webe.

18.8. 2021
Žilina

Kurz: Sledovanie realizácie zákazky
Prihlásiť sa

19.8. 2021
Bratislava

Kurz: Sledovanie realizácie zákazky
Prihlásiť sa

21.9. 2021
Košice

Kurz: Sledovanie realizácie zákazky
Prihlásiť sa

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre zhotoviteľov stavebných prác, ktorí si potrebujú evidovať vlastné výkony, ale aj výkony svojich subdodávateľov a pripravovať podklady pre fakturáciu voči investorovi. Rovnako je určený pre investorov, ktorí chcú mať pod kontrolou dodržiavanie zmluvného rozpočtu, sledovanie priebehu výstavby a odsúhlasovanie fakturácie. Zároveň je vhodný aj pre zástupcov investora vykonávajúcich stavebný dozor, ale aj pre manažérov stavieb a stavby vedúcich na strane zhotoviteľa, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie zmluvných termínov, dohodnutých technologických postupov a hlavne rozsahu a cien vykonávaných prác.

 

Program kurzu:

 • Prenos zmluvnej zákazky z CENKROS 4 do online platformy.
 • Vytvorenie obdobia a jeho zdieľanie stavbyvedúcemu.
 • Zadávanie výkonov + nahrávanie fotodokumentácie zo stavby.
 • Zdieľanie súpisu prác investorovi so žiadosťou o jeho schválenie.
 • Komentáre k čerpaným položkám
 • Odsúhlasovanie splátok investorom alebo ich vrátenie na dopracovanie
 • Zmeny v zmluvnej zákazke a proces schvaľovania dodatkov.
 • Export a archivácia podkladov pre fakturáciu.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na cenkros@kros.sk

Podmienky platby + storno

Podmienky platby:

Kurz je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred termínom konania kurzu. Ak do konania kurzu ostáva menej ako 5 pracovných dní, je nutné uhradiť kurz najneskôr nasledujúci deň po prihlásení.

Storno podmienky:

 • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu cenkros@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 31.
 • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny kurzu.
 • Účastník, ktorý oznámi odhlásenie z kurzu neskôr ako 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý sa záväzne prihlásil.

Kurzami vás prevedú:

Michal Mrmus

Michal Mrmus

Ing. Adrián Ďuriš

Ing. Adrián Ďuriš

Ing. Štefan Bekeš

Ing. Štefan Bekeš

99 €

bez DPH

Forma:
Práca na počítači

Trvanie:
3 hodiny

Miesto konania:
Žilina, Bratislava, Košice

Prihlásiť sa

Ďalšia ponuka kurzov:

Základy rozpočtovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v tvorbe rozpočtov. Prihláste sa na jedinečný kurz.

Viac info

Základy kalkulovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v kalkulovaní. Prihláste sa na jedinečný kurz.

Viac info

KROS
Copy link