Menu

Základy kalkulovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v kalkulovaní. Prihláste sa na jedinečný kurz a za jeden deň nasajete teoretické vedomosti z oblasti kalkulácií spolu s praktickým využitím priamo v programe CENKROS 4.

14.9. 2021
Žilina

Kurz: Základy kalkulovania
Prihlásiť sa

26.8. 2021
Bratislava

Kurz: Základy kalkulovania
Prihlásiť sa

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený predovšetkým pre dodávateľov stavebných prác, ktorí si potrebujú vypočítať predpokladané náklady na realizáciu stavebného diela a pripraviť tak kvalitný ponukový rozpočet, ktorý im zabezpečí aj zisk. Vhodný pre stavebné firmy a živnostníkov, ktorí realizujú stavebné práce vlastnými kapacitami, ale aj prostredníctvom subdodávateľov a chcú si ustrážiť náklady stavby, aby nepresiahli cenu dohodnutú s investorom.

 

Odporúčania pre záujemcov:

 • Základná zručnosť pri práci s PC
 • Orientácia v stavebníctve
 • Základné ovládanie programu Cenkros 4 a metodiky rozpočtovania stavebných prác
 • Pre lepšie pochopenie problematiky odporúčame predtým absolvovať kurz Základy rozpočtovania

 

Popis kurzu:

 • Komplexné školenie na kalkuláciu nákladov stavby a predikciu zisku
 • Aké náklady vstupujú do ceny stavebného diela a ako ich počítať
 • Ako oceniť zadanie od investora a pripraviť profesionálnu cenovú ponuku
 • Ako kalkulovať vlastné práce a ako subdodávky
 • Potrebujete vykalkulovať cenu práce bez materiálu?
 • Ako postupovať ak neviete vyjadriť réžie stavby percentuálne?
 • Kedy kalkulovať individuálne po položkách a kedy hromadne za celú zákazku
 • Ako vytvoriť Dopyt na cenu materiálov pre svojho dodávateľa
 • Agregované položky – ich tvorba a využitie pri kalkulovaní
 • V cene kurzu sú tlačené materiály, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť a chutné občerstvenie.

Certifikát:

Po skončení kurzu získate certifikát, ktorým preukážete nadobudnuté vedomosti v oblasti kalkulovania a zatraktívnite tak svoj pracovný profil.

Podmienky platby + storno

Podmienky platby:

Kurz je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred termínom konania kurzu. Ak do konania kurzu ostáva menej ako 5 pracovných dní, je nutné uhradiť kurz najneskôr nasledujúci deň po prihlásení.

Storno podmienky:

 • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu cenkros@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 31.
 • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny kurzu.
 • Účastník, ktorý oznámi odhlásenie z kurzu neskôr ako 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý sa záväzne prihlásil.

Kurzami vás prevedú:

Marcel Barčík

Marcel Barčík

Ing. Richard Miške, PhD.

Ing. Richard Miške, PhD.

V prípade otázok ohľadom kurzu a voľných termínov nás prosím kontaktujte na cenkros@kros.sk

229 €

bez DPH

Forma:
Práca na počítači

Trvanie:
1 deň

Miesto konania:
Bratislava, Žilina

Prihlásiť sa

Ďalšia ponuka kurzov:

Základy rozpočtovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v tvorbe rozpočtov. Prihláste sa na jedinečný kurz.

Viac info

Sledovanie realizácie zákazky

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v sledovaní celého priebehu realizácie zákazky.

Viac info

KROS
Copy link