Menu

Verzie programu TAXA

TAXA 21.22

Top novinky verzie 21.22

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 21.20)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.

>

Daňový bonus na deti – Lex korona (od verzie 21.20)

Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní fyzických osôb za rok 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 21.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (od verzie 21.00)

Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.

Ostatné novinky verzie 21.22

  • V DPFO typ B sme pre rok 2020 upravili dopĺňanie výdavku z výkonu osobnej asistencie do prílohy č. 3. Odteraz sa výdavky z výkonu osobnej asistencie do prílohy neprenášajú.
  • Opravili sme načítanie Oznámenia o predĺžení lehoty DPFO do aplikácie eDANE, keď sa použilo tlačivo s nesprávnym kódom dokumentu.

Archívne verzie programu

TAXA 21.21

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 21.21V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať...

TAXA 21.20

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 21.20V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať...

TAXA 21.11

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 21.11Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v...

TAXA 21.10

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 21.10Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v...

TAXA 21.00

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 21.00Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.Na...

TAXA 20.31

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 20.31Na základe doplneného poučenia na vyplnenie daňového priznania sme v DPFO typ B za rok 2019 a v DPFO typ B za rok 2020 upravili vyplnenie zvýhodneného odpočtu daňovej straty za roky 2015 - 2018 podľa zákona Lex korona.V...

TAXA 20.30

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 20.30V súvislosti s balíkom opatrení na zmiernenie dopadov pandémie sme do DPFO typ B za rok 2019 zapracovali možnosť odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.V programe je zapracované nové Daňové...

TAXA 20.21

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 20.21V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B platné pre rok 2019. Daňové priznanie vytvoríte jednoducho kópiou z minulého roka. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B...

TAXA 20.20

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 20.20V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B platné pre rok 2019. Daňové priznanie vytvoríte jednoducho kópiou z minulého roka. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B...

TAXA 20.10

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 20.10V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B platné pre rok 2019. Daňové priznanie vytvoríte jednoducho kópiou z minulého roka. Dôležité: Export daňových priznaní do XML sa vo verzii...

KROS
Copy link