Menu

TAXA 22.00

Top novinky verzie 22.00

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 (od verzie 22.00)

Aktualizovali sme daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pre rok 2021. Daňové priznanie môžete jednoducho vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.
>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 21.20)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.

>

Daňový bonus na deti – Lex korona (od verzie 21.20)

Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní fyzických osôb za rok 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 21.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

Ostatné novinky verzie 22.00

  • Aktualizovali sme daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pre rok 2021. Daňové priznanie môžete jednoducho vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.
  • Aplikácia eDane vydala novú aktualizáciu. Link s novou verziou sme zapracovali do programu a naďalej tak môžete používať priame exporty do eDaní.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty