Menu

KROS pre TA3: Náklady na školáka pokorili trojciferné číslo. Na aké príspevky majú rodičia nárok?

Školská taška, zošity, pracovné listy, prezuvky, oblečenie na telesnú, preukážky na dopravu, voľnočasové krúžky. Náklady na výbavu školáka rýchlo vystúpia na stovky eur. Jednorazové výdavky zaťažia rodinný rozpočet a v čase rekordnej inflácie robia rodičom vrásky. Aká je pomoc štátu?

Príspevok pre všetkých prvákov

Rodičia prvákov od roku 2019 dostávajú špeciálny príspevok na pokrytie nákladov pri nástupe dieťaťa do školy. V tomto roku jeho výška dosiahla 106,33 eur. Ide o jednorazový príspevok, ktorý sa vypláca automaticky v mesiaci OKTÓBER spolu s prídavkom na dieťa.  zákon prináša vyššie prídavky na dieťa aj nový zvýšený daňový bonus.

Vyššie prídavky na dieťa aj daňový bonus

Novela zákona prináša vyššie prídavky na dieťa aj nový zvýšený daňový bonus.Výška prídavkov na dieťa je od júla 2022 na úrovní 30 eur. Od začiatku budúceho roka porastie na 40 eur. Štát pomáha pracujúcim rodičom priniesť do rodinného rozpočtu o niečo viac eur aj zvýšením sumy daňového bonusu.

Čo je daňový bonus a kto má na neho nárok?

Z každého zdaniteľného príjmu platí zamestnanec či samostatne zárobkovo činná osoba daň z príjmov. Daňový bonus je čiastka, o ktorú sa vám vypočítaná daň zníži. Môže si ho uplatniť jeden rodič, na všetky deti a to buď mesačne alebo raz ročne pri ročnom zúčtovaní dane.

Ako to vyzerá v praxi?

Pri mesačnom uplatnení ho nájdete vyčíslený na výplatnej páske. Uvidíte vypočítaný preddavok na daň aj daňový bonus, o ktorý sa zníži daň. Druhá možnosť je uplatniť si ho až pri ročnom zúčtovaní dane alebo pri podaní daňového priznania. Záleží od vás, či si chcete prilepšiť každý mesiac menšou sumou alebo si počkať na vyššiu sumu raz ročne.

Živnostníci na výber nemajú, na jeho uplatnenie si musia počkať až na podanie daňového priznania.

Výška daňového bonusu závisí od veku detí. Od júla platia nové zvýšené sumy:

  • 70 eur mesačne na dieťa do 15 rokov veku (naposledy v mesiaci, kedy dovŕši 15 rokov),
  • 40 eur mesačne na dieťa od 15 – 25 rokov veku (naposledy v mesiaci, kedy dovŕši 25 rokov).

Od januára 2023 bude zákon v oblasti daňového bonusu k rodičom ešte štedrejší. V prípade detí do 15 rokov prvýkrát pokorí 100 eurovú hranicu.

 

Hodnota nároku na daňový bonus od januára 2023 bude:

  • 100 eur mesačne na dieťa do 15 rokov veku (naposledy v mesiaci, kedy dovŕši 15 rokov),
  • 50 eur mesačne na dieťa od 15 – 25 rokov veku (naposledy v mesiaci, kedy dovŕši 25 rokov).

Zákon prináša veľké zmeny nielen vo výške ale aj vo výpočte a posudzovaní nároku na daňový bonus. Doteraz si ho mohol rodič mesačne uplatniť, len v prípade ak mal zdaniteľný príjem aspoň vo výške 323 € – čo je polovica minimálnej mzdy.

Pri zníženom úväzku alebo napríklad pri PNke, keď zamestnanec odpracoval len časť mesiaca a jeho zdaniteľný príjem bol v niektorom mesiaci nižší ako 323 € – nárok na daňový bonus nemal. Po novom si ho môže uplatniť aj rodič s nižším príjmom.

Zákon však určuje horný strop daňového bonusu, percentuálny limit zo základu dane podľa počtu detí.

Katarína Bohdalová

daňová poradkyňa, KROS

Na akú výšku daňového bonusu má zamestnanec nárok od júla 2022?


Počet detí  Percentuálny limit zo základu dane 
1 dieťa  20 % 
2 deti  27 % 
3 deti 34 % 
4 deti  41 % 
5 detí  48 % 
6 a viac detí  55 % 

Ak má zamestnanec základ dane 1 000 eur, čo je príjem približne v hodnote 1155 eur a tri deti, môže si uplatniť daňový bonus maximálne do hodnoty 34 % zo základu dane, teda v tomto prípade do sumy 340 eur.

Pri troch deťoch do 15 rokov má tak nárok na celý daňový bonus 210 eur, 3×70 eur na každé dieťa.

Zamestnanec s rovnakým počtom detí, v rovnakom veku, ale s minimálnou mzdou a základom dane 559,44 by si mohol uplatniť maximálne 34 % z jeho základu dane, čo je len 190,21 eur.

Katarína Bohdalová

daňová poradkyňa, KROS

Príspevok od samospráv

Niektoré samosprávy poskytujú taktiež príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka. Podmienkou je nástup dieťaťa do základnej školy, ktorej zriaďovateľom je daná obec a trvalý pobyt v príslušnej obci. O jeho výške by sa rodičia mali informovať na svojom mestskom či obecnom úrade, keďže na vyplatenie príspevku je potrebné podať žiadosť.

S výpočtom daňového bonusu zamestnávateľom pomôže mzdový program OLYMP. Máme však riešenia pre každého. Viac o čerstvých novinkách v Zákonníku práce od 1. novembra 2022 sa dozviete na našej Legislatívnej TOUR.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty