Menu

Mimoriadna májová verzia databázy CENEKON

Stavebný trh sa stal v mnohých smeroch nestabilným a ceny vstupov sa dynamicky menia. To si vyžaduje zmeny v rozhodovaní a čo možno najaktuálnejšie informácie. Rovnako, ako v treťom kvartáli minulého roka, aj teraz na tieto zmeny reagujeme vydaním mimoriadnej verzie databázy CENEKON. V nej vám prinášame veľké množstvo aktualizovaných cien stavebných materiálov a komodít z rôznych oblastí, ale i ďalších vstupov (PHM, mzdy), ktoré ovplyvňujú výslednú cenu stavebných prác.

Všetky nižšie uvedené zmeny predstavujú rozdiel medzi mimoriadnou májovou verziou databázy a predchádzajúcou januárovou databázou.

Hlavné prínosy novej databázy:

• aktualizovaná nákupná cena pre viac ako 58 000 materiálov,
• navýšené ceny PHM a dopravných nákladov,
• navýšené mzdy a sadzby strojov, do ktorých vstupujú PHM.

Z uvedených zmien vyplýva, že cenovou aktualizáciou prešli všetky príslušné položky z Cenníka prác, do ktorých vstupuje niektorý z uvedených zdrojov.

Presnejšie bolo v rámci materiálov aktualizovaných 137 firiem z rôznych oblastí naprieč databázou.

Okrem týchto firiem sme sa zamerali aj na ďalšie dôležité komodity a vybrané výrobky. Ide o všeobecne dostupné materiály, ktoré nie sú v programe CENKROS 4 spravidla naviazané na konkrétneho výrobcu.

  Nárasty cien vybraných komodít a výrobkov:

  rezivo (priemerné hodnoty na skupinu)
  o mäkké drevo výrezy: 6 %
  o mäkké drevo rezivo: 6 – 7 %
  o tvrdé drevo rezivo: 1 – 8 %
  dielcové a systémové debnenie: 5 – 28 %
  debniace dosky: 49 %
  cement: 7 – 10 %
  kamenivo: 15 %
  asfaltové zmesi: 20 – 45 %
  sklo: 15 %
  výplne otvorov (priemerné hodnoty na skupinu)
  o drevené okná (eurookná): 10 – 20 %
  o drevené balkónové dvere: 30 %
  o plastové okná (dvojsklo): 10 %
  o plastové okná (trojsklo): 12 %
  o hliníkové okná: 50 %
  kovy
  o oceľové KARI siete: 20 –30 %
  o betonárska oceľ – prúty: 35 – 50 %
  o betonárska oceľ – naohýbaná a nastrihaná: 35 – 40 %
  o oceľové tyče kruhové a ploché: 25 – 40 %
  o oceľové tyče profilového prierezu: 35 %
  o oceľové tenkostenné profily: 17 – 25 %
  o oceľové plechy: 5 – 20 %
  o oceľové rúry: 10 – 30 %
  o hliník: 20 %
  o meď: 10 %
  o mosadz: 15 %
  o pozink: 15 %
  o nerez: 10 – 30 %

  Navýšené boli aj ceny PHM (nafta, benzín, LPG), ktoré priamo ovplyvňujú výšku dopravných nákladov na materiál a sadzby strojohodín.

  Zareagovali sme aj na nárast miezd, ktoré boli navýšené o 0,6 %, čo má priamy vplyv na ceny všetkých položiek prác, v ktorých je zahrnutý pracovník.

  Doplnili sme aj vyše 1 100 nových materiálov od 14 firiem. Medzi najpočetnejšie patria izolácie od výrobcov AZ FLEX, ISOVER a KANUF INSULATION.

  Okrem všetkých uvedených aktualizácii a nových firiem, ktoré nájdete v mimoriadnej májovej verzii databázy, máte s platným Balíkom podpory k dispozícii v Materiáloch online ďalších okolo 750 000 výrobkov od vyše 200 výrobcov a predajcov.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty