Menu

Nová verzia CENKROS 4 a KROS Priebehu výstavby

Naše programy a webové riešenia vyvíjame spolu so zákazníkmi. Pýtame sa a počúvame, čo im chýba. Preto je aj nová verzia KROS Priebehu výstavby plná vychytávok a vylepšení.

Nové zadávanie výkonu a výmaz položiek

Môžete sa tešiť na novú možnosť čerpania sumou. Zadaná suma sa rozhodí na označené položky v pomere podľa celkových cien položiek z rozpočtu. Vylepšili sme aj ovládanie pre čerpanie percentom a dočerpanie označených položiek.

Pre lepšiu prehľadnosť pribudlo nové farebné odlíšenie materiálov od konštrukcie. Nová verzia prináša tiež možnosť priradiť položkám farebné príznaky, ktoré viete nastaviť aj hromadne.

Na základe vašich požiadaviek v novej verzii nájdete aj možnosť výmazu položiek, pričom po výmaze položky je celý Priebeh výstavby nanovo prepočítaný.

Filtrovanie a vyhľadávanie v Priebehu výstavby

Pre uľahčenie práce s viacnásobnými výskytmi položiek sme do verzii zapracovali nové vyhľadávanie. Všetky výrazy, ktoré vyhovujú kritériám vyhľadávania sa zvýraznia žltou farbou. Zároveň si pomocou novej funkcie vie používateľ ľahko zobraziť položky podľa čerpania: prečerpané položky (nad 100%), nečerpané položky (0%), čerpané položky (1-99%), dočerpané (100%), rekapitulácia objektov aj rekapitulácia objektov a dielov.

Sprievodca Priebehom výstavby

Pre všetkých, ktorí sa s Priebehom výstavby ešte nestihli poriadne zoznámiť, sme pripravili šikovného Sprievodcu. Aby vám to spolu hneď od začiatku išlo ako po masle. Pomôže vám s prvými krokmi, ale môžete si ho spustiť aj opakovane.

Aktualizácie zákazky v Priebehu výstavby

V novej verzii CENKROS 4 nájdete aj žiadanú funkciu Aktualizovať zákazky, s ktorou jednoducho zaktualizujete všetky dodatočné zmeny vykonané v rozpočte na označených objektoch nahraných v Priebehu výstavby. Aby to bolo dokonale bezpečné, funkcia bude dostupná len pre vlastníka a spolupracovníka projektu.

Položkám v Priebehu výstavby sa automaticky aktualizuje poradové číslo, popis položky, merná jednotka a množstvo. Pokiaľ položka ešte nebola čerpaná alebo bola čerpaná len v aktuálnom nezamknutom období, aktualizuje sa aj cena a typ DPH nastavený na položke.

Novú verziu si môžete stiahnuť už dnes. Nech vám dobre slúži.

Ako získať novú verziu?

Verziu 2021/I v.2 si môžete pohodlne stiahnuť s platným Balíkom podpory. Ak nemáte platný balík, predĺžite si ho jednoducho vo svojom KROS účte.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty