Verzie programu CENKROS 4

CENKROS 4 2020/II

Top novinky verzie 2020/II

>

Nový pomocník

 • V situácii, keď potrebujete pomoc, je rýchlosť rozhodujúca.
 • Spoľahnite sa na nového Pomocníka. Všetko dôležité, ako aj  kontakty či zaujímavosti zo sveta stavebníctva, budete mať vždy poruke.
>

Databáza Cenekon

 • Ďalších 26 cenníkov doplnených o smerné položky bez komerčných názvov
 • Viac ako 50 000 nových smerných a komerčných položiek prác a materiálov
>

Digitálne stavebníctvo (KROSbuild)

 • Prehľadná správa dokumentov stavby online
 • Zdieľanie dokumentov namiesto posielania
 • Všetko k stavbe dostupné kedykoľvek a kdekoľvek
 • Vizuálne porovnanie BIM modelov stavby
 • Premietnutie zmien v BIM modeli do rozpočtu stavby

Ostatné novinky verzie 2020/II

 • KROSbuild: Nový dizajn – Vďaka novému dizajnu je prostredie KROSbuild intuitívnejšie a jednoduchšie pre použitie. Sprehľadnili sme zdieľanie, informácie o spôsobe zdieľania jednotlivých súborov a adresárov už nemá k dispozícii len vlastník projektu, ale aj ostatní zúčastnení.
 • KROSbuild: Filtrovanie projektov – Pre rýchlu a jednoduchú orientáciu v projektoch sme pridali ich Filtrovanie. Zobraziť si môžete všetky projekty, vlastné alebo tie, ktoré s vami boli zdieľané. Samotné projekty aj dokumenty môžete navyše zotriediť podľa názvu, autora alebo dátumu pridania.
 • KROSbuild: Autor dokumentu – Aby ste vždy vedeli, kto pridal dokument alebo vytvoril priečinok, pridali sme zobrazenie autora. Autor má právo na premenovanie aj výmaz dokumentov, ktoré na platformu nahral.
 • CENKROS 4: Zvýšili sme veľkosť riadkov v exporte Excel Komplet, aby sa správne zobrazoval obsah bunky.
 • CENKROS 4: Optimalizovali sme import veľkých Excelov.
 • CENKROS 4: Poradové číslo pre diel sa zobrazuje aj v náhľade Importu Excel Univerzál.
 • KROSbuild: Pri zápise výkazu výmer z BIM modelu sa do figúry zapíše aj informácia o tom, z akého atribútu IFC sa výmera prevzala.
 • KROSbuild: Do cloudového úložiska môžete nahrávať aj databázy z Cenkros 4 – súbory s príponou .KZ, .KD alebo .KZA.
 • KROSbuild: Štruktúru BIM modelu viete hromadne zbaliť a rozbaliť.

Archívne verzie programu

CENKROS 4 2020/I

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 2020/I Vytvorili sme nový predpis na prenos výkonov. Okrem údajov zo zmluvy a aktuálnych výkonov v ňom vidno aj informáciu o tom, aká časť zákazky už bola realizovaná a aký je zostatok. Tieto náležitosti obsahuje aj predpis na...

CENKROS 4 2019/II v.2

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 2019/II v.2 Pomocou funkcie Rozdielový protokol rýchlo a jednoducho porovnáte rôzne verzie rozpočtu už aj vo formáte Excel Komplet. Program vybrané súbory porovná a vytvorí rozdielový protokol. Porovnať môžete rozpočet pri...

CENKROS 4 2019/II

Top novinky verzie 2019/II Pomocou funkcie Potiahni a pusť (Drag and drop) rýchlo spustíte import zvolených súborov. Už nemusíte hľadať umiestnenie súborov cez okno importu CENKROS 4, stačí ich iba potiahnuť a pustiť v Zozname zákaziek. V novej verzii jednoduchšie...

CENKROS 4 2019/I v.2

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 2019/I v.2 Export a tlač je pri formáte EXCEL KOMPLET predvolený na výšku. V nastaveniach pribudla nová možnosť exportu a tlače aj na šírku. Do krycieho listu vo formáte Excel Komplet sme vrátili priestor na pečiatky. Položky vo...

CENKROS 4 2019/I

Top novinky verzie 2019/I V novej verzii môžete jednoduchšie a prehľadnejšie exportovať prostredníctvom exportu Excel Komplet. V exporte si sami navolíte ľubovoľnú kombináciu rekapitulácií a nákladov. Výsledný súbor je tak prehľadnejší a obsahuje len to, čo naozaj...

CENKROS 4 2018/II

Top novinky verzie 2018/II V novej verzii môžete jednoduchšie a prehľadnejšie exportovať prostredníctvom exportu Excel Komplet. V exporte si sami navolíte ľubovoľnú kombináciu rekapitulácií a nákladov. Výsledný súbor je tak prehľadnejší a obsahuje len to, čo naozaj...

CENKROS 4 2018/I v.2

Top novinky verzie 2018/I v.2 V Materiáloch online pribudli bližšie informácie o cenníkoch a jednotlivých výrobcoch a predajcoch. K dispozícii sú údaje ako popis a platnosť cenníka, adresa, telefón, e-mail a web stránka príslušného výrobcu/predajcu. Ostatné novinky...

CENKROS 4 2018/I

Top novinky verzie 2018/I Databázové položky sú usporiadané a uložené novým spôsobom. Lepšiu orientáciu umožňuje nový panel Navigácia. Panel zároveň slúži na vyhľadanie položiek v cenníku podľa výrobcov/predajcov, funkčného použitia materiálov, činností vhodných pre...

CENKROS 4 2017/II

Top novinky verzie 2017/II Pripravujete cenové ponuky mimo programu CENKROS 4? Tomu je už koniec. S novou verziou prinášame profesionálnu cenovú ponuku, ktorú vytlačíte priamo z programu. S novou funkciou cenová ponuka si môžete: nastaviť celé znenie cenovej ponuky...

CENKROS 4 2017/I

Top novinky verzie 2017/I Stáva sa Vám, že omylom prepíšete popis položky, množstvo alebo cenu, prípadne vymažete výkaz výmer? Nerobte si starosti! V novej verzii môžete vrátiť nechcené zmeny do pôvodného stavu pomocou funkcie Krok späť. Krok späť/vpred môžete využiť...

KROS
Copy link