Verzie programu CENKROS 4

CENKROS 4 2021/I

Top novinky verzie 2021/I

>

Nový webový modul Priebeh výstavby, ktorý prináša

 • Online spoluprácu nad súpismi prác
 • Zdieľanie dokumentácie k stavbe
 • Prístup do súpisu kedykoľvek a kdekoľvek cez webový prehliadač
 • Prácu nad celou stavbou v jednej tabuľke
 • Jednoduchú komunikáciu nad súpismi prác so stavbyvedúcim alebo majiteľom
 • Odsúhlasovanie fakturovaných výkonov s investorom online
 • Stále zálohovanie a nezávislosť riešenia od konkrétneho počítača
>

Cenníková databáza Cenekon

 • Smerné položky pre verejné obstarávanie vo všetkých 59 cenníkoch prác
 • Viac ako 40 000 nových smerných a komerčných položiek prác a materiálov
 • Aktualizované dopravné značenia podľa novej vyhlášky z roku 2020
 • Takmer 200 predajcov a výrobcov stavebných materiálov v materiáloch online

Ostatné novinky verzie 2021/I

 • KROS platforma : Zdieľanie – Prinášame vylepšené udeľovanie práv a prehľadnosť v pridelených právach pre aplikácie alebo zdieľané projekty v platforme. Pre rôzne aplikácie je možné nastaviť rôzne práva od zakázaného prístupu až po práva na plný prístup.
 • CENKROS 4 : Kopírovanie plných a skrátených popisov položiek – v oprave položky pribudla na karte plného popisu možnosť vložiť tento popis do skráteného popisu položky a aj možnosť prebrať skrátený popis do plného popisu položky. Túto funkciu je možné použiť aj pre viac položiek.

Archívne verzie programu

CENKROS 4 2020/II

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 2020/II V situácii, keď potrebujete pomoc, je rýchlosť rozhodujúca. Spoľahnite sa na nového Pomocníka. Všetko dôležité, ako aj  kontakty či zaujímavosti zo sveta stavebníctva, budete mať vždy poruke. Ďalších 26 cenníkov...

CENKROS 4 2020/I

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 2020/I Vytvorili sme nový predpis na prenos výkonov. Okrem údajov zo zmluvy a aktuálnych výkonov v ňom vidno aj informáciu o tom, aká časť zákazky už bola realizovaná a aký je zostatok. Tieto náležitosti obsahuje aj predpis na...

CENKROS 4 2019/II v.2

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 2019/II v.2 Pomocou funkcie Rozdielový protokol rýchlo a jednoducho porovnáte rôzne verzie rozpočtu už aj vo formáte Excel Komplet. Program vybrané súbory porovná a vytvorí rozdielový protokol. Porovnať môžete rozpočet pri...

CENKROS 4 2019/II

Top novinky verzie 2019/II Pomocou funkcie Potiahni a pusť (Drag and drop) rýchlo spustíte import zvolených súborov. Už nemusíte hľadať umiestnenie súborov cez okno importu CENKROS 4, stačí ich iba potiahnuť a pustiť v Zozname zákaziek. V novej verzii jednoduchšie...

CENKROS 4 2019/I v.2

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 2019/I v.2 Export a tlač je pri formáte EXCEL KOMPLET predvolený na výšku. V nastaveniach pribudla nová možnosť exportu a tlače aj na šírku. Do krycieho listu vo formáte Excel Komplet sme vrátili priestor na pečiatky. Položky vo...

CENKROS 4 2019/I

Top novinky verzie 2019/I V novej verzii môžete jednoduchšie a prehľadnejšie exportovať prostredníctvom exportu Excel Komplet. V exporte si sami navolíte ľubovoľnú kombináciu rekapitulácií a nákladov. Výsledný súbor je tak prehľadnejší a obsahuje len to, čo naozaj...

CENKROS 4 2018/II

Top novinky verzie 2018/II V novej verzii môžete jednoduchšie a prehľadnejšie exportovať prostredníctvom exportu Excel Komplet. V exporte si sami navolíte ľubovoľnú kombináciu rekapitulácií a nákladov. Výsledný súbor je tak prehľadnejší a obsahuje len to, čo naozaj...

CENKROS 4 2018/I v.2

Top novinky verzie 2018/I v.2 V Materiáloch online pribudli bližšie informácie o cenníkoch a jednotlivých výrobcoch a predajcoch. K dispozícii sú údaje ako popis a platnosť cenníka, adresa, telefón, e-mail a web stránka príslušného výrobcu/predajcu. Ostatné novinky...

CENKROS 4 2018/I

Top novinky verzie 2018/I Databázové položky sú usporiadané a uložené novým spôsobom. Lepšiu orientáciu umožňuje nový panel Navigácia. Panel zároveň slúži na vyhľadanie položiek v cenníku podľa výrobcov/predajcov, funkčného použitia materiálov, činností vhodných pre...

CENKROS 4 2017/II

Top novinky verzie 2017/II Pripravujete cenové ponuky mimo programu CENKROS 4? Tomu je už koniec. S novou verziou prinášame profesionálnu cenovú ponuku, ktorú vytlačíte priamo z programu. S novou funkciou cenová ponuka si môžete: nastaviť celé znenie cenovej ponuky...

KROS
Copy link