Menu

CENKROS 4 2024/II

Top novinky verzie 2024/II

>

Novinky a vylepšenia

 • Import zadania z aplikácie OFERTA aj s výkazom výmer
 • KROSbot – automaticky odpovie na Vaše otázky v paneli infospráv
 • Viacstupňové schvaľovanie v Priebehu výstavby   
 • Prenos výkonov medzi projektami a kópia projektu v Priebehu výstavby
 • Farebné odlíšenie meraní v aplikácii KROS Výmery
>

Cenníky CENEKON 2024 pre 2. polrok

 • Aktualizácia cien stavebných prác a materiálov
 • Aktualizácia cien PHM a mzdových nákladov
 • Úplne nový cenník pre ocenenie geologických a geotechnických prác a služieb
 • Zapracovanie pripomienok k položkám jadrového vŕtania, debnenia vencov a podkladných vrstiev z kameniva stmeleného cementom
 • Konštrukcie a práce pre železničné stavby
 • Nové položky pre cementové a anhydridové samonivelizačné stierky vyšších pevností
 • Ďalšie nové technológie a doplené položky prác a materiálov
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty