Menu

CENKROS 4 2023/I

Top novinky verzie 2023/I

>

Novinky a vylepšenia

 • Prehľad projektu na KROS platforme
 • Podpora lepšej spolupráce a komunikácie investora a dodávateľa v Priebehu výstavby
 • Zdieľanie súpisu prác na karte dodávatelia bez cien
 • Uzavretie nedočerpanej položky – menej práce a ich vplyv na zostatok stavby
 • Export zostatkového rozpočtu, ktorý viete jednoducho naimportovať do CENKROSU 4
 • Desiatky ďalších vylepšení Priebehu výstavby
>

Cenníky CENEKON 2023 pre 1. polrok

 • Nový cenník Geodetické a kartografické práce
 • Aktualizácia a doplnenie položiek  pre zateplenie, vonkajšie kanalizácie a  čerpadlá
 • Nové technológie pre ploché a šikmé strechy
 • Aktualizácia cien prác a materiálov
 • Výrazné navýšenie miezd o 8 %
 • Kompletné prepracovanie cenníka vonkajších vedení VVN
 • Cenníky od výrobcov a predajcov súčasťou Online cenníkovej databázy
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty