Menu

CENKROS 4 2021/I v.2

Top novinky verzie 2021/I v.2

Priebeh výstavby

Webové riešenie Priebeh výstavby dostáva už tretie vylepšenie od začiatku roka 2021, ktoré rozširuje funkčnosť aj použiteľnosť aplikácie a reaguje na vaše pripomienky. A pokračujeme ďalej.

>

Novinky a vylepšenia

  • Aktualizácia položiek Priebehu výstavby podľa rozpočtu
  • Hromadné čerpanie položiek podľa požadovanej celkovej sumy
  • Výmaz objektov a položiek
  • Lepšiu orientáciu v tabuľke pomocou pohľadov, filtrovania a vyhľadávania položiek
  • Farebné príznaky pre zvýraznenie a lepšiu orientáciu položiek
  • Doplnenie stĺpca s prestavanosťou bez započítania aktuálneho fakturačného obdobia
  • Rýchlejšie zadávanie výkonov po položkách s možnosťou posúvania sa Entrom
  • Nastavenia s možnosťou prenosu daňovej povinnosti
  • Nové voľby exportu s výkazom výmer a farebnými príznakmi
  • Odlíšenie materiálových položiek modrou farbou
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty