Menu

OLYMP 20.10

Top novinky verzie 20.10

>

Legislatíva

Aktualizovaný dokument Oznámenie o dani vyberanej zrážkou za rok 2020.

Aktualizované štatistické tlačivá Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2019 a Štvrťročný výkaz o práci za rok 2020.

Ostatné novinky verzie 20.10

  • Aktualizovaný dokument Oznámenie o dani vyberanej zrážkou za rok 2020 (Tlač – Odvod dane).
  • Aktualizovaný dokument Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2019 (Tlač – Štatistiky).
  • Aktualizovaný dokument Štvrťročný výkaz o práci (2-04) pre rok 2020 (Tlač – Štatistiky).
  • Upravený výpočet odvodov pre zložku mzdy 961 – peňažné plnenie zdaňované zrážkou (19%) od januára 2020. Zložku mzdy použijete len v prípade, ak ide o peňažné plnenie zaradené medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov, ktoré je poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa (napr. farmaceutickej spoločnosti).
  • Na dokumente Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2 pribudla možnosť zvoliť si, či chcete tlačiť aj zamestnancov vo vyňatí. Slúži na to voľba Uvádzať zamestnancov vo vyňatí v tlačovom formulári.
  • Do formulára zrážok bolo znovu pridané políčko SWIFT, nakoľko je pri exporte do niektorých bánk stále povinné.
  • Opravená chyba v Potvrdení o zdaniteľnej mzde. Nesprávne sa vykazovali odvody na sociálne poistenie v prípade, že bol vyplatený 13. plat a zároveň uplatnený daňový bonus na dieťa.
  • Opravená chyba pri generovaní a oprave výplaty, ktorá nastala v prípade, ak boli v mzde viaceré základné zložky mzdy s vyklikanými dňami a súčet hodín v rámci jedného dňa vyšiel viac ako 24 hodín.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty