Menu

Vypočítajte si, či sa vám oplatia paušálne výdavky

O tom, že sa paušálne výdavky za rok 2017 menili, ste už s najväčšou pravdepodobnosťou počuli. Určite ste si prečítali aj mnoho verzií toho, ako sa to niekomu oplatí a ako niekomu vôbec alebo len čiastočne. Nechajme podobné dohady nachvíľu bokom a skúsme sa na túto problematiku pozrieť z vášho pohľadu.

Na začiatok je potrebné povedať áno, je to tak, paušálne výdavky nie sú pre každého a do rozhodovacieho procesu vstupuje niekoľko faktorov. Pripomeňme si, v čom môžu byť paušálne výdavky pre vás zaujímavé, a čo sa za rok 2017 v súvislosti s nimi udialo.

Zmeny v 2017

Paušálne výdavky si môžete uplatniť, len ak ste neplatiteľ DPH alebo ste boli platiteľom DPH len časť roka a dosahujete príjmy z podnikania alebo z použitia diela a umeleckého výkonu.

Paušálne výdavky sa uplatňujú percentuálne z dosiahnutých príjmov. Toto percento sa pre rok 2017 zvýšil zo 40 % na 60 %, čo už môže byť pre nejedného živnostníka zaujímavé číslo.

Paušálne výdavky sú obmedzené, ale za rok 2017 došlo k zvýšeniu hranice, ktorú si môžete uplatniť a to z 5040 eur na 20 000 eur. Teda maximálny príjem, pri ktorom dokážete využiť paušálne výdavky naplno je až 33 333,34 eur, pričom za minulé obdobie to bolo len 12 600 eur. Práve nízka hranica bola častokrát príčinou toho, že živnostníkom s vyššími príjmami sa jednoducho oplatilo uplatňovať skutočné výdavky.

Zvýhodnenie oproti minulému obdobiu pocítite aj v tom prípade, ak ste začali alebo skončili svoje podnikanie v priebehu roka, nakoľko sa za rok 2017 zrušil mesačný limit, a teda uplatniť sa môže celá maximálna hodnota 20 000 eur bez krátenia.

Skutočné výdavky

Skôr, ako sa rozhodnete pre jeden alebo druhý spôsob uplatňovania výdavkov, treba si spočítať v akej výške dosahujete skutočné výdavky a či vôbec. Ak by totiž výška skutočných výdavkov presiahla hodnotu 60 % z príjmu alebo by bola vyššia ako 20 000 eur, potom paušálne výdavky asi nebudú to pravé pre vás. Cieľovou skupinou preto častokrát bývajú najmä poskytovatelia služieb – programátori, grafici, účtovníci a teda všetci tí, ktorí majú výdavkov za rok len minimum.

Žiadne dokladovanie

Veľkou výhodou paušálnych výdavkov je fakt, že si nevyžadujú žiadne dokladovanie. Ide o fiktívne daňové výdavky, ktoré si môžete uplatniť a ovplyvniť tak, v pozitívnom zmysle slova, výšku vašej dane. Bez otravného odkladania a naháňania bločkov.

Výška príjmov

Rozhodujúcim faktom je logicky aj výška príjmov. Pravda je taká, že čím sú príjmy vyššie tým je uplatňovanie paušálnych výdavkov zaujímavejšie, ale len do momentu, kým neprekročíte spomínanú hranicu, resp. nemáte skutočné výdavky vyššie.

Ako živnostníci by ste tiež nemali zabúdať na platenie odvodov. Teda posudzovať výhodnosť paušálnych výdavkov nie len z pohľadu dane ale tiež z pohľadu toho ako vám to ovplyvní výšku odvodov do budúcna. Minimálny vymeriavací základ pre odvody je pre rok 2017 rovný hodnote 441,50 Eur.

Ešte by som podotkla, že v súvislosti s paušálnymi výdavkami nie je potrebné viesť žiadne náročné evidencie, žiadne účtovníctvo. Stačí jednoduchá evidencia príjmov, pohľadávok, prípadne zásob, s ktorými si ľahko poradíte aj sami.

Ak doteraz bolo uplatňovanie paušálnych výdavkov skôr otázka pohodlnosti a jednoduchšej agendy, po zmenách, ktoré priniesol rok 2017 môže byť v šikovných rukách aj naozaj výborným nástrojom „legálnej“ optimalizácie dane.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty