Menu

Dve percentá z vašich daní pomáhajú tam, kde si vyberiete

Ako živnostník máte aj tento rok možnosť darovať 2 percentá zo svojich daní organizáciám vo vašom okolí a pomôcť tak tam, kde treba. Stačí na to vyplniť vyhlásenie v daňovom priznaní za minulý rok.

Dve alebo tri percentá?

O percento navyše, teda 3 %, môžete darovať ak ste v minulom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť (podľa zákona o dobrovoľníctve) najmenej 40 hodín. Musíte to však doložiť písomným potvrdením v prílohe daňového priznania.

Prijímateľ

Prijímateľom časti vašej dane môže byť ktorákoľvek organizácia, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov Notárskej komory Slovenskej republiky. Pred poukázaním svojho príspevku si nezabudnite overiť registráciu prijímateľa na stránke Notárskej komory.

S vašim súhlasom (uvedenom v daňovom priznaní) daňový úrad oznámi prijímateľovi aj údaje o darcovi – vaše meno, priezvisko a adresu.

Dokedy?

Podnikatelia môžu poukázať 2 percentá len spolu s daňovým priznaním do konca marca. Ak ste požiadali o odklad, potom je pre vás záväzný dátum na podanie odloženého daňového priznania.

Najčastejšie chyby pri darovaní

  • Použitie starých tlačív – od 1.1.2018 sú nové.
  • Nesprávne vyplnenie IČO prijímateľa – IČO sa zarovnáva sprava a ak je kratšie ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne – dôležité pre strojové spracovanie tlačiva; nevypisujú sa iné znaky ako číslice (napr. lomka a pod.).
  • Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok.
  • Nečitateľne vyplnené vyhlásenie o poukázaní časti zaplatenej dane (oddiel XII. daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb – typ B).
  • Chybné údaje o prijímateľovi – identifikačné údaje a adresa.
  • Nedodržanie termínu na podanie daňového priznania.
  • Nesprávne vyčíslenie sumy darovaného podielu dane – 2 alebo 3 percentá zo zaplatenej dane zaokrúhlené na celé centy nadol, minimálne však vo výške 3 eur.
  • Nepriloženie Potvrdenia a dobrovoľníckej činnosti k daňovému priznaniu – ak poukazujete 3 percentá z vašej dane.

Použité zdroje

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty