Dobrý deň, keď v Alfe podávam daňové priznanie k DPH, tak sa do evidencie záväzkov automaticky napíše záväzok pre daňový úrad. Pokiaľ však mám možnosť vlastnú daňovú povinnosť znížiť o nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca, teda skutočnú daň platím nižšiu, tak to program nijako nezohľadní, teda záväzok zostáva vyšší (o tento započítaný nárok z predchádzajúceho obdobia). Pri neskoršom zaúčtovaní v peňažnom denníku,  keď už mám výpis z účtu mi to potom (po prepojení cez “uhrádzaná doklad”) nesedí, pretože z účtu odišla nižšia suma ako zaevidovaný záväzok. Svieti mi tam potom nažlto záväzok, ktorý “zostáva vyrovnať”, čo je však nesprávne. Samozrejme môžem do záväzkov vstúpiť cez “opravy” a znížiť to, avšak to mi nedáva zmysel. Je tento spôsob generovania záväzku tak urobený úmyselne? Teda dá sa nejako zo záväzku odpočítať aj uznaný nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca? Alebo mám vždy do záväzkov vstupovasť ručne a opravovať ich? Vedeli by ste mi v tomto poradiť? Nebolo by lepšie, aby program do záväzkov zaevidoval rovno správny záväzok? (v daňovom priznaní je to správne, to vždy kontrolujem).

, pridaná odpoveď 7. júla 2022