Ako zaúčtujem dotáciu z úradu práce pripísanú na bežný účet v 12/2020, ale čerpaná bola v roku 2021.

, pridaná odpoveď 10. marca 2022