Dobrý večer!

dala som si v Alfe vyrátať DP, a keďže szčo (výdavky %) zaplatil vyššie odvody do ZP ako mal zaplatiť (o 56,70 eur za celý rok), Alfa mi zarátala iba odvody vo výške, v ktorej mali byť odvedené. Ten preplatok ale ZP nevrátila, bude pravdepodobne zúčtovaný v roku 2023 v RZZP, kde sa aj daň odvedie. Podľa poučenia k DP môže uplatniť odvody do ZP v preukazateľnej výške. No ako to upraviť v programe, aby mi zobralo tú výšku, ktorú odviedol? Opraviť záväzky do ZP na tú vyššiu čiastku, ktorú uhradil? Vopred ďakujem za radu.

, pridaná odpoveď 18. marca 2023