Prosím o vysvetlenie prečo je vo vytlačenej zostave Počet dokladov v účtovníctve pri stĺpci ,,Počet vytorených dokladov” a ,,Počet zaúčtovaných účtovných zápisov” a ,,Počet použitých účtov” v každom stĺpci rôzna hodnota.

Ďakujem

, pridaná odpoveď 3. decembra 2021