Dobrý deň!

Chcela by som sa informovať ohľadne preplácanie sviatku v personalistike u starostov obcí, ktoré je potrebné zvoliť preplácanie sviatku: priemerom, alebo mesačnou mzdou. Ešte by som sa chcela spýtať na dovolenku u starostov, keďže 1 zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo v polovici novembra, tak vo výplate bude figurovať 2x, do polovice novembra a od polovice novembra u novozvoleného starostu. Dovolenka za november sa mu ako bude rátať. Stará dovolenka do konca októbra je vyčerpaná. Ďakujem za odpoveď.

, pridaná otázka 21. novembra 2022