Už hodiny maturujem nad tým, že pri účtovaní peňažného denníku, som si nastavil nové číslovanie BÚ a od vtedy stojím, nezaúčtoval som jediný doklad, stále mi to vyhadzuje, že číselný rad nebol inicializovaný, a pri tom som skúsil už všetky nastavenia, aké som našiel a stále nič, dovolí mi to zadať manuálne číslo v PD a keď to chcem uložiť, zase oznam, že číselný rad nebol inicializovaný…
Už tuším začínam ľutovať, že som zmenil alfu na alfa plus, som zaťažený, a nemám čas riešiť iné veci….

, pridaná odpoveď 11. februára 2021