Vážené znalkyne, vážení znalci.

Obraciate sa na nás s otázkami ohľadom prípadného obmedzenia výkonu znaleckej činnosti s ohľadom na preventívne opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID 19.

Uvedené otázky sme konzultovali s Ústavom súdneho inžinierstva a Ministerstvom spravodlivosti a týmto by som chcela upriamiť Vašu pozornosť na stanovisko MS SR v danej veci, ktoré je verejne prístupné na webovom sídle MS SR, konkrétne pre znalcov https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Znalci/Inform%C3%A1cie-pre-znalcov-zap%C3%ADsan%C3%BDch-v-Zozname-znalcov.aspx

Rovnako uvádzam stanovisko Ing. Miloslava Ilavského, PhD. zaslané do našej Hypo konferencie 18.03.2020 o 15:28 (t.j. zo včerajšieho poobedia):

Vážené znalkyne, vážení znalci,
vzhľadom na množiace sa dopyty na úrad SKOHMaZ ohľadom vykonávania znaleckej činnosti počas platnosti verejných preventívno-zdravotných opatrení v súvislosti s “COVID 19” by sme Vás chceli informovať, že Úrad verejného zdravotníctva SR (opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.3.2020) s účinnosťou od 16.3.2020 od 6:00 hod. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19 uzatvoril na 14 dní všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem výnimiek uvedených v opatrení. Poskytovanie znaleckých služieb nie je službou uvedenou medzi výnimkami.

Ministerstvo spravodlivosti SR ako orgán dohľadu nad znaleckou činnosťou na svojom webovom sídle neinformuje, ako majú znalci postupovať pri výkone znaleckej činnosti pre súdy alebo iné orgány verejnej moci počas platnosti uvedeného opatrenia.

Vzhľadom na aktuálne informácie ako aj odporúčania iných stavovských organizácií (napr. Slovenská advokátska komora, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska a pod.) sme toho názoru, že opatrenie o uzatvorení prevádzok poskytujúcich služby sa vzťahuje aj na činnosť znalcov.

Vzhľadom na to, že primárnym cieľom prijatých opatrení je predovšetkým obmedzenie osobného styku a pohybu osôb, odporúčame Vám, aby ste služby poskytovali bez fyzického kontaktu s klientom a využívali v rámci možností komunikáciu na diaľku elektronicky, telefónom alebo inou vhodnou formou.

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Prezident Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov
Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

mobil: +421 905 618 584
e-mail: prezident@komoraznalcov.sk <mailto:prezident@komoraznalcov.sk>
ilavsky.miloslav@gmail.com <mailto:ilavsky.miloslav@gmail.com>
web: www.komoraznalcov.sk <http://www.komoraznalcov.sk>

Pekný deň

Ing. Diana Kimáková
vedúca oddelenia znaleckých programov

Tel. +421 (0) 41 707 10 12 | E-mail:  <mailto:hypo@kros.sk> hypo@kros.sk | Web: www.kros.sk
KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina

<https://www.kros.sk/preco> Prečo si viac ako 95 000 slovenských firiem vybralo softvér KROS?

KROS, a. s. je úspešná slovenská softvérová spoločnosť. Už 25 rokov vyvíja účtovný a mzdový softvér (ALFA plus, OLYMP, OMEGA, TAXA a iKROS), podnikový softvér (NEO, ONIX), stavebný softvér (CENKROS 4) a znalecký softvér (HYPO, MEMO). Programy KROS používa viac ako 95 tisíc zákazníkov a sú dlhodobo najpredávanejšie vo svojich kategóriách. © 1995-2020  <https://www.kros.sk> KROS – Softvér pre ľudí

, pridaná odpoveď 4. októbra 2020