Alfa Plus

ALFA plus

jednoduché účtovníctvo, s ktorým je radosť pracovať

Faktúry, účtovníctvo, sklady

  • Ak vediete jednoduché účtovníctvo alebo zjednodušenú daňovú evidenciu,
  • ak ste platca / neplatca DPH alebo účtovná firma,
  • užite si kopu skvelých a užitočných funkcií, ktoré šetria váš čas,
  • všetko v modernom dizajne s prehľadným ovládaním.

ALFA – jednoduché účtovníctvo

Program ALFA je od roku 2012 nahradený novým účtovným softvérom ALFA plus - jednoduché účtovníctvo

Vyberte si jednu z možností:

EXISTUJÚCI ZÁKAZNÍCI ALFA:
Prejdite na ALFU plus

NOVÍ ZÁKAZNÍCI:
Vyskúšajte ALFU plus

Prejdite na program ALFA plus

Vyskúšajte ALFU plus zadarmo

 

ObjednÁVKA PRECHODU

Vyskúšajte zadarmo

Podpora programu ALFA

Na našich stránkach nájdete informácie k programu ALFA.

Viac info

Čo znamená koniec podpory programu?

Program ALFA – jednoduché účtovníctvo bol spoločnosťou KROS podporovaný do 31.12.2014. V programe bolo možné spracovať účtovníctvo a daňové priznania za účtovný rok 2014 (posledná aktualizácia programu s daňovým priznaním k dani z motorových vozidieľ za rok 2014 a daňovým priznaním k dani z príjmov FO bola vydaná na začiatku roka 2015). 

Prečo skončila podpora?

Program ALFA je na trhu od roku 1996. Napriek tomu, že je medzi používateľmi veľmi obľúbený, rozvoj informačných a komunikačných technológii spôsobil, že jeho ďalší vývoj je náročný a z technických dôvodov obmedzený. Funkcie, ktoré naši zákazníci požadovali už nebolo možné zapracovať do programu. Taktiež je zložité zaistiť stopercentnú kompatibilitu ALFY s novými operačnými systémami, hardvérom alebo iným softvérom.

Z uvedených dôvodov bol program ALFA v roku 2012 nahradený programom ALFA plus. Viac informácií o Alfe plus.

Týmto krokom sme poskytli existujúcim používateľom ALFY  viac ako dvojročné obdobie, počas ktorého je možné  prejsť na nový program ALFA plus za zvýhodnených podmienok a s výnimočnou podporou - školenia, videoškolenia, postupy a riešenia.

Prejdite na softvér ALFA plus!

ObjednÁVKA PRECHODU

 

Moduly programu ALFA - jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo

Umožňuje účtovať až dve firmy. Obsahuje peňažný denník, pohľadávky, záväzky, sociálny fond, ceniny, tuzemskú pokladnicu, bankové účty, cenník služieb, databázu užívateľských textov, heslovanie, zálohovanie, prehľady, štatistiky, koncoročné výkazy, saldokonto, strediská a analytiku. Umožňuje zjednodušenie účtovania vedením daňovej evidencie. Povoľuje spätné opravy. V module je k dispozícii aj kalendár úloh, manažérske funkcie a prehľad o firme.

Majetok
Modul umožňuje evidovať krátkodobý a dlhodobý majetok a automatický výpočet odpisov.

Daňové priznanie FO 
Modul umožňuje výpočet a tlač daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. Priznanie stačí vytlačiť, podpísať a odovzdať.

Homebanking
Program obsahuje modul homebanking. Pomocou neho vytvoríte prevodné príkazy pre všetky najväčšie bankové inštitúcie na Slovensku. Kompletný zoznam podporovaných bánk (153 kB, pdf).

Evidencia pošty
V module je k dispozícii evidencia došlej a odoslanej pošty, ktorá slúži na evidovanie pošty (listy, faktúry, objednávky a pod.). Záznamy do evidencie je možné pridávať ručne alebo automaticky z knihy pohľadávok alebo z knihy záväzkov.

Pokladnice a devízové účty

Modul obsahuje kurzy a kurzové rozdiely a umožňuje prepočet cudzej meny na €. Modul je potrebný pre vedenie valutových pokladníc, devízových účtov alebo pre vedenie viac ako jednej eurovej pokladnice.


Fakturácia

Modul obsahuje faktúry, preddavkové faktúry, dodacie listy a odoslané objednávky. Fakturácia je prepojená s evidenciou pohľadávok, skladom, evidenciou DPH a cenníkom služieb.


Jazdy

Umožňuje viesť knihu jázd pre súkromné a firemné vozidlá s možnosťou jednoduchého pridania často sa opakujúcich jázd. Obsahuje kilometrovník vzdialeností. Modul umožňuje vytvoriť tuzemské a zahraničné cestovné príkazy. Umožňuje vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Priznanie stačí vytlačiť, podpísať a odovzdať.

 

DPH

Modul umožňuje viesť evidenciu DPH nadobudnutia, dodania tovaru a služieb a tlač daňového priznania k DPH. Obsahuje nadväznosť na peňažný denník, fakturáciu, knihu pohľadávok a záväzkov.

 

Sklad

Umožňuje evidovať viac nezávislých tovarových a materiálových skladov metódou FIFO alebo priemerovanými cenami. Povoľuje spätné opravy. Výhodou je prepojenie s registračnými pokladnicami spoločnosti ELCOM s.r.o. a fiškálnymi modulmi (J&V Safe FM 2000, FM 3000 a FM 4000 od združenia Varos a Euro-500 FP od spoločnosti ELCOM s.r.o.). Modul je potrebný pre evidenciu viac ako 50 skladových kariet.

 

Multiverzia

Možnosť spracovávať neobmedzený počet firiem. 

 

Sieť

Umožňuje sieťové prepojenie programu. S databázou tej istej firmy môže v rovnakom čase pracovať len jeden používateľ. 

 

ObjednÁVKA PRECHODU