Menu

ALFA plus 10.50.00

Top novinky verzie 10.50.00

>

Úhrada viacerých dokladov (od verzie 10.50)

Ak uhrádzate viac dokladov jednou sumou, nemusíte úhradu v peňažnom denníku rozdeľovať na viac záznamov. Stačí keď po úhrade prvého dokladu použijete nové tlačidlo Pridať ďalší doklad.
>

Aktualizovaná daňová a odvodová kalkulačka (od verzie 10.30)

V programe je aktualizovaná daňová a odvodová kalkulačka, do ktorej môžete zadať údaje o kúpeľnej starostlivosti a o daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky.
>

Sledovanie obratu pre registráciu za platiteľa DPH (od verzie 10.30)

Aktualizovali sme sledovanie výšky obratu pre neplatiteľa DPH, keď program upozorní na potrebu registrácie za platiteľa DPH.
>

Dvojnásobný daňový bonus na dieťa (od verzie 10.30)

Na základe zadaného rodného čísla v daňovej a odvodovej kalkulačke program od 1.4.2019 vypočíta dvojnásobný daňový bonus na dieťa.

Ostatné novinky verzie 10.50.00

  • Od 1.6.2019 boli ustanovené nové základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
  • Zapracovali sme nové sadzby stravného platné od 1.7.2019.
  • Ak uhrádzate viac dokladov jednou sumou, nemusíte úhradu v peňažnom denníku rozdeľovať na viac záznamov. Stačí keď po úhrade prvého dokladu použijete nové tlačidlo Pridať ďalší doklad.
  • Doklad, ktorý chcete uhradiť nájdete rýchlejšie, pretože ALFA plus ho vyhľadáva nielen podľa interného čísla, ale aj podľa variabilného symbolu a externého čísla záväzku.
  • Ak ste v peňažnom denníku na dokladoch Platba kartou účtovali aj na stredisko, nebola do Prehľadu príjmov a výdavkov s vyfiltrovaným strediskom započítaná suma pre Príjem z priebežnej položky pre doklady Platba kartou. Započítanie sumy sme opravili.
  • Opravili sme chybu na príjemkách/výdajkách, keď po pridaní partnera z Číselníka partnerov program nedoplnil na záložku Adresa partnera mesto a štát.
  • Ak mala pohľadávka alebo záväzok v cudzej mene dátum vyhotovenia/dátum prijatia v aktuálnom roku, ale dátum vzniku daňovej povinnosti z ďalšieho roku, pri výpočte koncoročných kurzových rozdielov bol program ukončený s chybou. Chybu sme opravili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty