Menu

ALFA plus 11.10.00

Top novinky verzie 11.10.00

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 11.10)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2019. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B vyexportovať a podať elektronicky.
>

eKasa (od verzie 11.00)

V novej verzii môžete prepojiť registračné pokladnice so systémom eKasa. Zoznam podporovaných pokladníc nájdete v číselníku registračných pokladníc.
>

Legislatívne zmeny pri odpisovaní dlhodobého majetku (od verzie 11.00)

Do dlhodobého majetku bola pridaná nová odpisová skupina 0 s klasifikáciou produkcie 29.10.2, v ktorej môžete zvýhodnene odpisovať elektromobily. Podľa platnej legislatívy program po 1.1.2020 automaticky zaokrúhli všetky daňové odpisy na eurocenty matematicky.

>

QR kód Pay by square na faktúrach (od verzie 10.55)

Aby ste nemuseli ručne zadávať údaje do prevodných príkazov, zapracovali sme na faktúru QR kód Pay by square, ktorý je určený na úhradu faktúr.

>

Úhrada viacerých dokladov (od verzie 10.50)

Ak uhrádzate viac dokladov jednou sumou, nemusíte úhradu v peňažnom denníku rozdeľovať na viac záznamov. Stačí keď po úhrade prvého dokladu použijete nové tlačidlo Pridať ďalší doklad.

Ostatné novinky verzie 11.10.00

  • Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B vyexportovať a podať elektronicky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty