Menu

ALFA plus 11.20.00

Top novinky verzie 11.20.00

>

Call-off stock a nový Súhrnný výkaz DPH (od verzie 11.20)

V evidencii DPH si môžete zaevidovať premiestnenie a vrátenie tovaru v režime call-off stock pomocou nových riadkov DPH: COSd, COSo a COSdv. Zapracovali sme aj nový Súhrnný výkaz DPH platný od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.
>

Nové Daňové priznanie k DPH (od verzie 11.20)

Aktualizovali sme tlačivo Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platné od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky. Aktualizovaná je aj tlačová zostava Rekapitulácia DPH.
>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 11.10)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2019. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B vyexportovať a podať elektronicky.
>

eKasa (od verzie 11.00)

V novej verzii môžete prepojiť registračné pokladnice so systémom eKasa. Zoznam podporovaných pokladníc nájdete v číselníku registračných pokladníc.
>

Legislatívne zmeny pri odpisovaní dlhodobého majetku (od verzie 11.00)

Do dlhodobého majetku bola pridaná nová odpisová skupina 0 s klasifikáciou produkcie 29.10.2, v ktorej môžete zvýhodnene odpisovať elektromobily. Podľa platnej legislatívy program po 1.1.2020 automaticky zaokrúhli všetky daňové odpisy na eurocenty matematicky.

Ostatné novinky verzie 11.20.00

  • V evidencii DPH si môžete zaevidovať premiestnenie a vrátenie tovaru v režime call-off stock pomocou nových riadkov DPH: COSd, COSo a COSdv.
  • Zapracovali sme nový Súhrnný výkaz DPH platný od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.
  • Pridali sme nový riadok DPH „15df – Základ dane a oprava základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu s oslobodením od dane – napr. podľa § 44“. Riadok je platný od roku 2020.
  • Aktualizovali sme tlačivo Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platné od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky. Aktualizovaná je aj tlačová zostava Rekapitulácia DPH.
  • Ak odpisujete v evidencii dlhodobého majetku luxusný elektromobil, program automaticky vykoná test základu dane v DPFO B.
  • Po skončení prenájmu programu nebude možné využívať program ešte ďalších 14 dní ako doteraz. Od novej verzie sa táto 14 dňová lehota ruší.
  • Opravili sme chybu, keď v DPFO B na riadku 10 v tabuľke 1, riadok 10 nebolo možné zadať vlastnú sumu.
  • Opravili sme chybu, keď nebolo možné vytvoriť koncoročné kurzové rozdiely a pokladničný doklad pri inventarizácii na valutových pokladniciach.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty