Menu

ALFA plus 11.30.00

Top novinky verzie 11.30.00

>

Odpočet daňovej straty - Lex korona (od verzie 11.30)

V súvislosti s balíkom opatrení na zmiernenie dopadov pandémie sme do DPFO typ B za rok 2019 zapracovali možnosť odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.

>

Call-off stock a nový Súhrnný výkaz DPH (od verzie 11.20)

V evidencii DPH si môžete zaevidovať premiestnenie a vrátenie tovaru v režime call-off stock pomocou nových riadkov DPH: COSd, COSo a COSdv. Zapracovali sme aj nový Súhrnný výkaz DPH platný od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.

>

Nové Daňové priznanie k DPH (od verzie 11.20)

Aktualizovali sme tlačivo Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platné od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky. Aktualizovaná je aj tlačová zostava Rekapitulácia DPH.

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 11.10)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2019. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B vyexportovať a podať elektronicky.

>

eKasa (od verzie 11.00)

V novej verzii môžete prepojiť registračné pokladnice so systémom eKasa. Zoznam podporovaných pokladníc nájdete v číselníku registračných pokladníc.

Ostatné novinky verzie 11.30.00

  • V súvislosti s balíkom opatrení na zmiernenie dopadov pandémie sme do DPFO typ B za rok 2019 zapracovali možnosť odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.
  • Do číselníka registračných pokladníc pribudli pokladnice typu i/o spolupracujúce so systémom eKasa.
  • V programe už môžete vyexportovať prázdny Súhrnný výkaz DPH.
  • Opravili sme chybu, keď sa v Obchode na položkách dokladov nedal zmeniť stav „Nezastavovať na tomto poli“ na niektorých poliach.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty