Menu

ALFA plus 11.50.00

Top novinky verzie 11.50.00

>

Aktualizovaná daňová a odvodová kalkulačka (od verzie 11.50)

Ak ste daňovník, ktorého príjmy v roku nepresiahli 100 000 EUR, môžete si v Daňovej a odvodovej kalkulačke uplatniť novú 15% sadzbu dane z príjmov.

>

Úprava odpočtu daňovej straty - Lex korona (od verzie 11.31)

Na základe doplneného poučenia na vyplnenie daňového priznania sme v DPFO typ B za rok 2019 a v DPFO typ B za rok 2020 upravili vyplnenie zvýhodneného odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.
>

Odpočet daňovej straty - Lex korona (od verzie 11.30)

V súvislosti s balíkom opatrení na zmiernenie dopadov pandémie sme do DPFO typ B za rok 2019 zapracovali možnosť odpočtu daňovej straty za roky 2015 – 2018 podľa zákona Lex korona.
>

Call-off stock a nový Súhrnný výkaz DPH (od verzie 11.20)

V evidencii DPH si môžete zaevidovať premiestnenie a vrátenie tovaru v režime call-off stock pomocou nových riadkov DPH: COSd, COSo a COSdv. Zapracovali sme aj nový Súhrnný výkaz DPH platný od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky.
>

Nové Daňové priznanie k DPH (od verzie 11.20)

Aktualizovali sme tlačivo Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platné od roku 2020. Tlačivo je možné vytlačiť, vyexportovať a podať elektronicky. Aktualizovaná je aj tlačová zostava Rekapitulácia DPH.
>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 11.10)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2019. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B vyexportovať a podať elektronicky.

Ostatné novinky verzie 11.50.00

  • Ak ste daňovník, ktorého príjmy v roku nepresiahli 100 000 EUR, môžete si v Daňovej a odvodovej kalkulačke uplatniť novú 15% sadzbu dane z príjmov.
  • Do daňovej a odvodovej kalkulačky pre rok 2020 sme podľa zákona o dani z príjmov zapracovali nové zaokrúhľovanie súm. Po novom sa všetky prepočty zaokrúhlia na eurocenty matematicky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty