Menu

ALFA plus 12.20.00

Top novinky verzie 12.20.00

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 12.20)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.

>

Daňový bonus na deti – Lex korona (od verzie 12.20)

Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní FO 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 12.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

>

Nové výkazy k DPH (od verzie 12.10)

Zapracovali sme nové Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz DPH platné od roku 2021. Výkazy je možné vytlačiť, vyexportovať a sú pripravené na elektronické podanie.

Ostatné novinky verzie 12.20.00

  • V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.
  • Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní FO 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.
  • Ak máte v dlhodobom majetku použitý typ pohybu Zníženie ceny, automaticky vám ho prepočítame v súlade s legislatívnou zmenou týkajúcou sa zaokrúhľovania výpočtu odpisov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty