Menu

ALFA plus 12.30.00

Top novinky verzie 12.30.00

>

Aktualizácia eKasy EFox (od verzie 12.30)

Aktualizovali sme komunikáciu medzi Alfou plus a tlačiarňou eKasa EFox.

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 12.20)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.

>

Daňový bonus na deti – Lex korona (od verzie 12.20)

Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní FO 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 12.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

Ostatné novinky verzie 12.30.00

  • Aktualizovali sme komunikáciu medzi Alfou plus a tlačiarňou eKasa EFox.
  • V rekapitulácii DPH sme upravili dopĺňanie súm do riadkov 28 a 29 pre dobropisy a ťarchopisy z minulých účtovných období.
  • V DPFO typ B sme pre rok 2020 upravili dopĺňanie výdavku z výkonu osobnej asistencie do prílohy č. 3. Odteraz sa výdavky z výkonu osobnej asistencie do prílohy neprenášajú.
  • Opravili sme načítanie Oznámenia o predĺžení lehoty DPFO do aplikácie eDANE, keď sa použilo tlačivo s nesprávnym kódom dokumentu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty