Menu

ALFA plus 3.52.00

Novinky verzie 3.52.00

  • V programe bola opravená chyba, kedy sa pri úhrade dokladu nepreniesli do peňažného denníka údaje z uhrádzaného dokladu.
  • Bol optimalizovaný prenos položiek do ECR v prípade exportu duplicitných PLU, kedy kontrola na duplicitu trvala neprimerane dlho.
  • V programe bola opravená chyba, pri ktorej sa pri určitom postupe pri pridávaní položiek do faktúry skracoval stĺpec Názov v zozname pre výber položky.
  • V programe bola opravená chyba, kedy sa pri použití funkcie Vytvor príjemky a výdajky program za určitých okolností ukončil s chybou.
  • V programe bola opravená chyba pri tlači dokladov z modulu Obchod, kedy sa názov partnera v okienku tlačil iba do jedného riadku a orezaný.
  • V programe bola opravená chyba, kedy sa program za určitých okolností pri vstupe do Peňažného denníka ukončil s chybou.
  • V programe bola opravená chyba, kedy sa v záväzkoch pri type dokladu “EÚ – iba zdaniteľný obchod” zle nastavila sadzba DPH a smerovanie do riadku DPH.
  • V programe bola opravená chyba, kedy sa v editovateľnej tlačovej zostave Dodací list netlačil údaj Číslo faktúry.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty