Menu

ALFA plus 3.60.00

Novinky verzie 3.60.00

  • Do programu bola zapracovaná tlačová zostava pre prevodný príkaz Prima banky, ktorá nahrádza pôvodnú zostavu banky Dexia.
  • V programe bola opravená chyba, ktorá vznikala pri hromadnom označovaní skladových kariet. Hromadné označovanie v niektorých prípadoch neprebehlo správne.
  • Do programu boli zapracované nové sadzby stravného platné pre Slovenskú republiku od 01.09.2012.
  • Opravená chyba, kedy v Prehľadoch / Finančný stav firmy okamžitý nedopĺňalo sumy pre krátkodobý majetok a zásoby k zadanému dátumu.
  • V programe bola zoptimalizovaná práca v skladovej evidencii pri väčšom počte skladových kariet. Úprava sa prejaví rýchlejším načítaním zoznamu skladových kariet pri zobrazení aj pri vyhľadávaní.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty