Menu

ALFA plus 4.10.00

Novinky verzie 4.10.00

  • V programe bolo dopracované tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty DPFO. Tlačivo sa odovzdáva na Daňový úrad v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb podľa § 49 ods. 3.
  • V predbežnom výpočte dane z príjmov bol aktualizovaný výpočet základu dane pre rok 2012 podľa platnej legislatívy.
  • Do programu bola zapracovaná možnosť vytvoriť Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A.
  • V nastaveniach programu (Firma – Nastavenia – Ďalšie možnosti – Účtovníctvo) bol zapracovaný nový riadok DPFO “Použitie diela a umeleckého výkonu (ods.4)”. Pri vytváraní daňového priznania program automaticky preberie sumu príjmov a výdavkov ovplyvňujúcich základ dane zaúčtovaných na tomto riadku.
  • V programe bolo aktualizované tlačivo pre vytvorenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B platné pre rok 2012.
  • V programe bolo upravené upozornenie na nevypočítané kurzové rozdiely na valutovej pokladnici/devízovom účte, ktoré sa zobrazuje pri prechode do ďalšieho roka. Po úprave sa upozornenie bude zobrazovať len v prípade, že sa v databáze nachádzajú valutové pokladnice/devízové účty s nenulovým zostatkom.
  • V programe bola odstránená chyba, ktorá spôsobovala nesprávne zobrazenú sumu nezdaniteľných príjmov a výdavkov v hlavnom okne programu.
  • V programe bola opravená chyba, ktorá sa vyskytovala v zozname firiem pri pripájaní databázy z iného počítača. Chyba vznikala, ak sa pri pripájaní databázy zvolil iný ako predvolený port.
  • V programe bola upravená tlač príkazu na úhradu pre SLSP. Po úprave sa v príkaze nachádza správny názov príjemcu.
  • Bola opravená chyba v okne, ktoré sa aktuálne zobrazuje po otvorení firmy, ak niektoré limity programu dosahujú hranicu verzie. Voľba “Toto upozornenie nabudúce nezobrazuj” nebola funkčná.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty