Menu

ALFA plus 5.20.00

Novinky verzie 5.20.00

  • V súvislosti so zavedením SEPA platieb sme aktualizovali tlačivo príkazu na úhradu pre VÚB banku.
  • Bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A platné pre rok 2013.
  • Bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B platné pre rok 2013. Daňové priznanie máte možnosť exportovať a podať elektronicky.
  • Do novej verzie bola zapracovaná možnosť vyexportovať výkaz príjmov a výdavkov, aby ste ho rýchlo a jednoducho mohli podať elektronicky.
  • Bola opravená chyba v predbežnom výpočte dane. Ak boli odpisy zadané ručne, program nepočítal nezdaniteľnú čiastku z upraveného základu dane.
  • Bola opravená chyba, keď po prevode účtovníctva z Alfy program nesprávne nastavil dátum splatnosti prevedených záväzkov.
  • Bola opravená chyba, pri ktorej sa na zostave „Daňové odpisy dlhodobého majetku“ nesprávne zobrazovala zostatková cena vyradeného majetku.
  • V programe bola opravená chyba, ktorá spôsobovala spomalenie práce pri prepínaní sa medzi skladovou príjemkou a výdajkou.
  • Bola opravená chyba, keď za určitých okolností nefungovali filtre v peňažnom denníku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty