Menu

ALFA plus 7.00.00

Top novinky verzie 7.00.00

>

Legislatívna zmena DPH (od verzie 7.00)

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa s platnosťou od 01.01.2016 zavádza osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby. Malí a strední podnikatelia budú môcť platiť DPH len z tých faktúr, ktoré od svojich odberateľov už zinkasovali. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu.

>

Daňové priznanie z motorových vozidiel (od verzie 6.60)

Aktualizovali sme tlačivo daňového priznania k dani z MV, v ktorom je zapracovaný automatický výpočet dane na základe dátumu prvej evidencie vozidla. Výšku dane si môžete skontrolovať v prehľadnom postupe výpočtu dane.

>

Legislatívna zmena dlhodobého majetku (od verzie 6.50)

Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 01.01.2015 k zmene v odpisovaní hmotného majetku. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu.

Ostatné novinky verzie 7.00.00

 • Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa s platnosťou od 01.01.2016 zavádza osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby. Malí a strední podnikatelia budú môcť platiť DPH len z tých faktúr, ktoré od svojich odberateľov už zinkasovali. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu.
 • S účinnosťou od 01.01.2015 si daňovník môže výdavky súvisiace s majetkom uplatniť buď vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % alebo v preukázateľnej výške. Zapnutím nastavenia “Majetok využívaný aj na osobnú potrebu” na karte dlhodobého majetku a zadaním príslušného percenta sa daňový odpis uplatní v daňových výdavkoch v príslušnej skrátenej výške.
 • Od 01.01.2015 platí obmedzenie zahrňovania odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000,- EUR a viac do základu dane. Vozidlo musí mať zapnuté nastavenie “Limitovaná vstupná cena os. automobilu”. Podľa uvedeného nastavenia sa vykoná v daňovom priznaní k dani z príjmov FO úprava základu dane.
 • Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmenu vo výpočte daňových odpisov v roku predaja majetku. Pre vybrané druhy majetku sme upravili výpočet odpisov.
 • Od novej verzie máte možnosť podať Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel elektronicky. Za zdaňovacie obdobie roku 2015 sa podáva jedno daňové priznanie podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.
 • Zosúčtovanie základnej náhrady a náhrady za PHL pri vlastnom vozidle zabezpečí spoľahlivý výsledok a jednoduché zaúčtovanie do peňažného denníka.
 • Aby boli doklady korektne smerované do príslušných výkazov DPH, doplnili sme kontrolu na správnosť riadkov DPH pri oprave sadzby DPH na dokladoch.
 • Filter Riadok DPFO v peňažnom denníku umožňuje filtrovať doklady podľa toho, do ktorého riadku DPFO smerujú. Jednoducho si tak skontrolujete sumy v daňovom priznaní.
 • Informácie o dôležitých legislatívnych zmenách, novinkách v programe a účtovných tipoch budú dostupnejšie vďaka zapracovaniu krátkych správ priamo do programu.
 • Ak vystavujete v obchode často tie isté typy dokladov, môžete si predvoliť v ďalších možnostiach typ dokladu, ktorý chcete využívať prioritne. Výberom správneho typu dokladu sa prednastavia správne riadky DPH.
 • Pri vymazaní úhrady pohľadávky alebo záväzku v peňažnom denníku vznikala nepredvídateľná chyba. Uvedenú chybu sme opravili.
 • Pri importe údajov z Olympu bola opravená chyba, keď sa po spracovaní údajov z importovaného súboru nevymazal jeho obsah.
 • Upravili sme vzhľad programu pri nastavení iného ako štandardného DPI obrazovky.
 • Bola opravená chyba, keď pri úprave editovateľnej tlačovej zostavy faktúry vznikala nepredvídateľná chyba.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty