Menu

ALFA plus 7.10.00

Top novinky verzie 7.10.00

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 7.10)

V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2015. Daňové priznanie typ B môžete vyexportovať a podať elektronicky.

>

Legislatívna zmena DPH (od verzie 7.00)

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa s platnosťou od 01.01.2016 zavádza osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby. Malí a strední podnikatelia budú môcť platiť DPH len z tých faktúr, ktoré od svojich odberateľov už zinkasovali. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu.

>

Legislatívna zmena dlhodobého majetku (od verzie 6.50)

Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 01.01.2015 k zmene v odpisovaní hmotného majetku. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu.

Ostatné novinky verzie 7.10.00

  • Aby boli prevodné príkazy akceptované Slovenskou sporiteľňou, dopracovali sme tlačivo príkazu na úhradu platné od 30.01.2016.
  • V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B platné pre rok 2015. Daňové priznanie môžete vyexportovať a podať elektronicky.
  • V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A platné pre rok 2015.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty