Menu

ALFA plus 7.40.00

Top novinky verzie 7.40.00

>

Legislatívna zmena KV DPH (od verzie 7.40)

Od 1.4. 2016 platí legislatívna zmena v kontrolnom výkaze DPH. Pôvodný oddiel B.3. sa rozdelil na oddiel B.3.1. a B.3.2. Údaje do oddielu B.3.1. alebo B.3.2. sa doťahujú podľa výšky celkovej sumy odpočítanej dane.

>

SEPA (od verzie 7.30)

Od 01.02.2016 je možné používať už iba medzinárodný formát čísla účtu IBAN. Z uvedeného dôvodu sme v celom programe ponechali už iba číslo účtu v novom formáte. Zároveň sme zapracovali nové prevodné príkazy a aktualizovali exportné formáty pre Homebanking.  

>

Legislatívna zmena DPH (od verzie 7.00)

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa s platnosťou od 01.01.2016 zavádza osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby. Malí a strední podnikatelia budú môcť platiť DPH len z tých faktúr, ktoré od svojich odberateľov už zinkasovali. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do programu.

Ostatné novinky verzie 7.40.00

  • Ak fakturujete do krajín mimo SEPA alebo v inej mene ako EUR, je možné faktúry a preddavkové faktúry tlačiť s BIC/SWIFT kódom. Zadáte ho v číselníku bankových účtov.
  • Od 1.4. 2016 platí legislatívna zmena v kontrolnom výkaze DPH. Pôvodný oddiel B.3. sa rozdelil na oddiel B.3.1. a B.3.2. Údaje do oddielu B.3.1. alebo B.3.2. sa doťahujú podľa výšky celkovej sumy odpočítanej dane.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty