Menu

ALFA plus 7.50.00

Top novinky verzie 7.50.00

>

Automatické dopĺňanie partnerov

Vďaka registru firiem budete údaje o partneroch vypĺňať rýchlejšie a bez preklepov. Z registra firiem získate nielen adresu a identifikačné údaje, ale aj informáciu o tom, či je partner platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

>

Import bankových výpisov

Odteraz bankový výpis zaúčtujete rýchlejšie a bez chýb. Program automaticky spáruje položky bankového výpisu s neuhradenými pohľadávkami, záväzkami a zaúčtuje kreditný úrok a bankové poplatky.

>

Zjednodušenie filtrov

Pomocou upravených filtrov jednoduchšie nájdete pohľadávku alebo záväzok, uvidíte automaticky vytvorený doklad daňovej povinnosti alebo vyhľadáte doklady s úhradou v konkrétnom mesiaci.

Ostatné novinky verzie 7.50.00

  • S balíkmi podpory Štandard a Prémium získate širšiu podporu, najžiadanejšie služby a výhodné zľavy. Odteraz si môžete pozrieť, aké výhody ste čerpali alebo môžete prejsť na vyšší balík podpory priamo z úvodnej obrazovky programu.
  • Príliš veľa údajov v databáze spôsobuje spomalenie práce s programom. Aby program pracoval rýchlejšie, údaje staršie ako 3 roky, s ktorými pracujete výnimočne, pri prechode do nového roka oddelíme do samostatného súboru. Prezerať a upravovať tieto údaje bude možné ako doteraz.
  • Pomocou upravených filtrov jednoduchšie nájdete pohľadávku alebo záväzok, uvidíte automaticky vytvorený doklad daňovej povinnosti alebo vyhľadáte doklady s úhradou v konkrétnom mesiaci.
  • Vďaka registru firiem budete údaje o partneroch vypĺňať rýchlejšie a bez preklepov. Z registra firiem získate nielen adresu a identifikačné údaje, ale aj informáciu o tom, či je partner platiteľ alebo neplatiteľ DPH.
  • Odteraz bankový výpis zaúčtujete rýchlejšie a bez chýb. Program automaticky spáruje položky bankového výpisu s neuhradenými pohľadávkami, záväzkami a zaúčtuje kreditný úrok a bankové poplatky.
  • V programe nebolo možné zadávať zahraničný IBAN. Uvedenú chybu sme opravili.
  • Opravili sme chybu, ktorá vznikala za určitých okolností pri úhrade pohľadávky alebo záväzku v peňažnom denníku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty